Express to Family

Slanje novca iz Italije u Srbiju do 5.000 evra – brzo, jednostavno i povoljno*

Upoznajte Express to Family, uslugu namenjenu italijanskim ili stranim državljanima (fizičkim licima) sa prebivalištem u Italiji, koja omogućava slanje novca članovima porodice, prijateljima i poznanicima u zemlje u kojima posluju banke članice Grupe Intesa Sanpaolo.

Brzo:

U slučaju slanja novca u Srbiju, bezgotovinski prenos novca se izvršava u najvećem broju slučajeva do sledećeg radnog dana** banke po datumu prijema naloga za bezgotovinski prenos od strane banke i isplaćuje korisniku uplatom na račun korisnika fizičkog lica kod Banca Intesa Beograd. Moguće je poslati do 5.000 evra po transakciji.

Jednostavno:

Korišćenje ove usluge je jednostavno: potrebno je da se pošiljac novca obrati najbližoj ekspozituri banke koja pripada Intesa Sanpaolo grupaciji u Italiji. Ako nije vlasnik računa u nekoj od banaka članica Intesa Sanpaolo grupacije u Italiji, u svakom slučaju može da koristi ovu uslugu, izvršavajući gotovinsku transakciju. Primalac novca u Srbiji mora imati otvoren račun u Banca Intesa Beograd.

Povoljno:

  • Troškovi koje primenjuje banka u Italiji, članica Grupe Intesa Sanpaolo za transfer do 5.000 evra (za plaćanja sa računa): 2,50 evra
  • Troškovi koje primenjuje Banca Intesa Beograd za uplatu na račun vlasnika računa u banci: bez naknade

Za transfer novca putem Express to Family usluge, neophodno je dostaviti banci u Italiji određene podatke u cilju pravilnog izvršenja naloga: ime, prezime i adresu korisnika, odredišnu zemlju, naziv i SWIFT oznaku banke korisnika, IBAN (broj računa) korisnika.

Za sve dodatne informacije i uslove o usluzi Express to Family konsultujte informativni list dostupan u ekspoziturama banaka članica Intesa Sanpaolo grupacije u Italiji grupacije u Italiji.

* Povoljnost usluge „Express to Family˝ je procenjena u odnosu na druge usluge slanja novca u inostranstvo koje nudi Banka Intesa Sanpaolo.
** Dan kada banke pružaju usluge plaćanja, u Italiji i Srbiji.