POSLOVANJE
BEZ GRANICA

UPOZNAJTE SVE MOGUĆNOSTI

UPLATA PAZARA U GOTOVINI PREKO ATS UREĐAJA – jednostavno i bez čekanja

Ne morate da uzmete broj, čekate u redu, niti da popunjavate nalog za uplatu. Predaja pazara u gotovini preko ATS uređaja traje od jednog do tri minuta, u zavisnosti od iznosa, a novac je na računu najkasnije jedan sat nakon predaje.

U nastavku teksta možete pronaći najčešće nedoumice i pitanja klijenata u vezi s ovom temom i saznati više o funkcionisanju ATS uređaja.

  • Kome najviše odgovara ovaj način uplate pazara u gotovini?
  • Ovaj način uplate pazara pogodan je za firme koje žele da uštede na vremenu i obavljaju transakcije brzo i jednostavno, posebno za one u kojima zaposleni obavljaju uplate na prodajnim mestima u blizini lokacija na kojima je ATS uređaj dostupan.
  • Koji uslov mora da se ispuni da bi se pazar u gotovini uplaćivao na ovaj način?
  • Obratite se vašem nadležnom menadžeru u Banci i na vrlo jednostavan način ćete dobiti adekvatne CID kartice za identifikaciju, koje potom dodeljujete zaposlenima, koji će predavati pazare preko ATS uređaja.
  • Gde se nalaze ATS uređaji za predaju pazara u gotovini?
  • ATS uređaji se nalaze u selektovanim ekspoziturama – ima ih ukupno 26 – od čega 12 u Beogradu, po pet u Novom Sadu i Kragujevcu, a u Nišu četiri. Precizne informacije o konkretnim lokacijama možete pronaći na linku ili ih dobiti od vašeg nadležnog menadžera u Banci.
  • Kako uplaćujem pazar u gotovini preko ATS uređaja?
  • Pristup uređaju je omogućen preko očitavanja identifikacione CID kartice. Posle toga, potrebno je da postavite karticu za uplatu pazara na označeno mesto i da uredno složene novčanice položite na mesto za obradu novca. Kada se realizuje uplata, dobijate slip, tj. potvrdu o izvršenoj transakciji.
  • Da li mogu da odustanem od uplate ukoliko napravim grešku?
  • Mogućnost da nastane greška je minimalna. Prislanjanjem CID kartice na ATS uređaj automatski se na ekranu pojavljuje broj vašeg platnog računa. Novac potom ubacujete u ATS uređaj, koji ga prebrojava, i tek nakon što potvrdite da je iznos tačan, obavlja se uplata na račun. U slučaju da odustanete od uplate, vrata kasete će se otvoriti kako biste preuzeli prebrojani novac.
ATS uređaj

BizMobi – upravljajte svojim finansijama na mobilnom telefonu

Ukoliko ste zbog prirode posla često van kancelarije, ali u isto vreme morate da kontrolišete svoje poslovanje, pa čak i da povlačite konkretne poslovne poteze, zahvaljujući usluzi BizMobi Banca Intesa to možete u svakom trenutku.

BizMobi

Šta vam sve omogućava BizMobi aplikacija?

Osim obavljanja transakcija u domaćem platnom prometu, možete da imate pregled dnevnog i arhivskog prometa po dinarskim računima, kao i izvoda po dinarskim računima, zatim da vršite uvid u račune debitnih i kreditnih kartica, kao i da dobijate automatsko obaveštenje o svakom prilivu, odlivu i trenutnom stanju na vašem računu. Sve to za 24 sata, sedam dana u nedelji, bilo gde da se nalazite, ali pod jednim uslovom – da imate mobilni telefon s operativnim sistemom Android (od verzije 5.1.1.), kao i iOS (od verzije 9.0), i pristup internetu.

Integrisani mToken i mPIN obezbeđuju vam maksimalnu sigurnost u radu s ovom aplikacijom. mPIN služi za bezbednu razmenu podatka s Bankom i njega znate samo vi, jer ga kreirate prilikom aktivacije aplikacije. U slučaju da sumnjate na bilo kakvu vrstu zloupotrebe, izgubite mobilni uređaj ili su vam kompromitovani aktivacioni parametri, možete zahtevati blokadu BizMobi usluge.

Sve transakcije se obavljaju u skladu s Terminskim planom platnog prometa.

Visa Platinum Business – kartica koja privilegiju čini standardom poslovanja i stila života

Visa Platinum Business

Život bez platnih kartica postaje nezamisliv, a u poslovnom svetu to važi i za najprestižniju karticu u segmentu poslovanja s kompanijama i preduzetnicima – Visa Platinum Business karticu, koju je Banca Intesa počela prva da izdaje u regionu, krajem prošle godine.

Ukoliko često putujete, ova kartica je idealna za vas, jer vam omogućava da maksimalno iskoristite vreme na aerodromima. Zahvaljujući Visa Platinum Business kartici možete da koristite brzi ček-in i pasošku kontrolu, a biće vam obezbeđen i prioritet u redu za šalter, organizacija prevoza, kao i pratnja od aviona do šaltera ili do gejta za odlaske. Takođe, ova kartica će vas odvesti na „brze trake“ više od 270 aerodroma i otvoriti vrata više od 1.000 VIP salona na aerodromima u preko 450 gradova širom sveta.

Sa Visa Platinum Business karticom imate i medicinsko i putno osiguranje u celom svetu.

Takođe, možete računati na pomoć u slučaju saobraćajnih nezgoda i kvarova na vozilu 24 sata, kao i na pokriće nenadanih troškova na putu za tri slučaja godišnje. U zavisnosti od iznosa predviđenih paketom, u Evropi i Srbiji, možete računati na popravku vozila ukoliko se desi manji kvar, kao i na prevoz vozila, ako se pokvare.

Naravno, ovom karticom možete da plaćate robu i usluge u zemlji i inostranstvu preko interneta i na prodajnim mestima, ili da podižete gotovinu na bankomatima, i to na više od 270.000 lokacija širom sveta. Dodatno, ona vam pruža mogućnost na ostvarivanje brojnih popusta u prodavnicama u gradovima Srbije, ali i raznovrstan program benefita u više od 900 najprestižnijih hotela na svetu.

Ukidanje obaveze korišćenja pečata

Pečat polako odlazi u istoriju. Od 1. oktobra 2018, na snazi je Zakon o privrednim društvima koji propisuje da se privredi ne može nametnuti upotreba pečata u poslovanju, a firmama je ostavljeno na volju da li će da ga koriste u svojim poslovnim pismima i drugim dokumentima. I dok će ukidanje pečata u značajnoj meri rasteretiti privredu administrativnih obaveza i omogućiti njenu modernizaciju, štambilj će i dalje biti prisutan u javnoj upravi. Makar za sada.

Kada je reč o bankama, važno je znati da će pečat i dalje biti potreban u poslovima platnog prometa, kao i tamo gde se izričito zahteva njegovo korišćenje – na nalozima i menicama gde ste definisali da želite upotrebu pečata banka traži njegovu upotrebu, odnosno poštuje vašu volju da pečat koristi. Naravno, uvek imate mogućnost da se obratite banci sa zahtevom da više ne želite da koristite pečat. U ostalim situacijama, gde potpisivanje ugovorne dokumentacije nije vezano za platni promet, odnosno naloge i menice, banka ne traži upotrebu pečata. Sve je na volji.

Pečat
2020

Iz dva ugla – kriza da ili ne

Dr Jurij Bajec,
profesor Ekonomskog fakulteta
u Beogradu

Dr Jurij Bajec
Đanluka Salseći

Đanluka Salseći,
direktor ISP međunarodne mreže
za istraživanja

Da li smo na pragu još jedne krize?

„Ne verujem da će doći do klasične krize, ali se treba pripremati na usporavanje svetske ekonomije, a u nekim zemljama i stagnaciju privrednog rasta u ovoj i naredne dve godine. Eventualni negativni uticaji prvo će pogoditi proizvodne delatnosti, a zatim se preliti na finansijski sektor.“

„Imajući u vidu međunarodnu finansijsku krizu koja je izbila 2009, ili evropsku dužničku krizu iz 2011, moj kratak odgovor bi bio ’ne’. Sigurno je da ćemo biti svedoci usporavanja globalnog rasta, uz slabljenje poslovnog ciklusa, pogotovo u evrozoni, ali čini se da se ništa ne može uporediti s poslednje dve epizode recesije i finansijske krize.“

Da li Srbija sada ima bolju poziciju?

„Srbija je, za sada, spremna da izdrži udare spolja, jer ima uravnotežene javne finansije, smanjuje javni dug, ima solidne devizne rezerve i značajan priliv inostranog kapitala.“

„Većina privreda centralne i jugoistočne Evrope zabeležila je snažno ubrzanje 2018. godine. Ovo se desilo i u Srbiji, gde je BDP u 2018, prema procenama, porastao za 4,3%, u poređenju sa 2% u 2017. godini. Takođe, udeo javnog duga u BDP-u snižen je sa gotovo 75% u 2015. na oko 50% trenutno, a udeo spoljnog duga u BDP-u sa 76% na gotovo 60%, dok je nivo nenaplativih kredita dramatično pao, sa preko 20% u 2015. na impresivnih 5%, koliko otprilike trenutno iznosi. Privreda Srbije i zone centralne i jugoistočne Evrope u celini su sada značajno otpornije na eksterne potrese.“

Zašto biti optimista?

„Situacija je trenutno povoljna, što treba iskoristiti da se do kraja reformiše javni sektor i obezbedi veća podrška domaćoj privatnoj privredi, jer se brži i održivi privredni rast ne može obezbediti samo oslanjanjem na inostrani kapital i strane direktne investicije.“

„Privredni rast u zemljama centralne i jugoistočne Evrope u 2019. biće umereniji u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje stabilan i u izvesnoj meri održiv na srednji rok. Međutim, treba imati u vidu i dalje prisutne neizvesnosti i rizike usled još nerešenih međunarodnih trgovinskih sukoba i geopolitičkih tenzija, koji nam mudro sugerišu oprez u iznošenju procena u pogledu budućnosti. Ipak, čini se da Srbija i njeno okruženje sada imaju daleko bolji kapacitet da se suoče sa izazovima, ukoliko se oni materijalizuju.“