• No Suggestion

Banca Intesa uvećala kapital

Banca Intesa je povećala kapital za dodatnih 50 miliona evra, sa ciljem da jačanjem kapitalne baze omogući dalji razvoj i unapređenje svog poslovanja. Nakon ove dokapitalizacije, ukupni kapital ove banke iznosi 407 miliona evra.

Banca Intesa je povećala kapital za dodatnih 50 miliona evra, sa ciljem da jačanjem kapitalne baze omogući dalji razvoj i unapređenje svog poslovanja. Nakon ove dokapitalizacije, ukupni kapital Banke iznosi 407 miliona evra. »Unošenjem dodatnog kapitala koji je obezbedila naša matična grupacija Intesa Sanpaolo, osiguraćemo podršku snažnom rastu poslovanja Banca Intesa u Srbiji, sa podjednakim akcentom na razvoj poslovanja sa malim i srednjim preduzećima, velikim privrednim subjektima, lokalnim samoupravama i stanovništvom. Tokom 2007. godine banka je ostvarila snažan rast ukupnih plasmana i depozita, a cilj nam je da u tekućoj godini dodatno učvrstimo lidersku poziciju na tržištu, kroz stalno uvođenje novih proizvoda, širenje oblasti poslovanja, i dalji razvoj mreže ekspozitura. Činjenica da je Intesa Sanpaolo obezbedila sredstva za drugu dokapitalizaciju od početka poslovanja u Srbiji, pokazuje da naša matična banka čvrsto veruje u razvojne perspektive ovog tržišta. », rekao je Silvio Pedrazzi, zamenik predsednika IO Banca Intesa Beograd. Ovo je druga po redu dokapitalizacija Banca Intesa od njenog ulaska na srpsko tržište. U februaru 2007. godine, Banca Intesa je izvršila dokapitalizaciju od 100 miliona evra, završavajući godinu sa ukupnim kapitalom od 357 miliona evra. Ukupne investicije Intesa Sanpaola u iznosu od 736 miliona evra, svrstavaju grupaciju među vodeće strane investitore u Srbiji. Prilikom kupovine Delta banke 2006. godine, italijanska grupacija je investirala 360 miliona evra, kao i 46 miliona evra za otkup preostalih 10% akcija, dok je u akviziciju Panonske banke uložila 140 miliona evra. Kroz dokapitalizacije u Srbiju je uneto dodatnih 190 miliona evra: 100 miliona za prvu dokapitalizaciju Banca Intesa u februaru prošle godine i 50 miliona evra za drugu dokapitalizaciju u martu ove godine, dok je za uvećanje kapitala Panonske banke u septembru prošle godine investirano 40 miliona evra. Takođe, pored gore pomenutih 736 miliona evra, Banca Intesa je u zemlju unela dodatnih 357 miliona evra kroz kreditne linije koje je obezbedila matična grupacija Intesa Sanpaolo. »Ukupne investicije od preko milijarde evra najbolje govore u prilog našim namerama da ostanemo trajni, pouzdan partner privrede i građana Srbije. Osluškujući tržište i potrebe klijenata razvijaćemo i nove oblasti poslovanja, verujući da u Srbiji tek predstoje godine dinamičnog razvoja», dodao je Silvio Pedrazzi, zamenik predsednika IO Banca Intesa Beograd.

Chat