• No Suggestion

Banca Intesa na listi CSR indeksiranih kompanija u Srbiji

Banca Intesa dobitnik je specijalnog priznanja za rezultate postignute u procesu prvog nacionalnog CSR indeksiranja, čime se našla na listi kompanija koje su zadovoljile visoke kriterijume u implementaciji standarda društvene odgovornosti u svom poslovanju. CSR Indeks predstavlja jedinu nacionalnu metodologiju koja omogućava objektivno poređenje i procenu performansi kompanija koje posluju u Srbiji u kontekstu tržišne primene standarda društvene odgovornosti. CSR Index se zasniva na primeni metodologije koja je u potpunosti prilagođena stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije, a osmišljena je na osnovu najboljih svetskih metodologija, analize indikatora društveno odgovornog poslovanja zemalja u razvoju kao i saradnji sa partnerima iz zemalja Evropske unije. Proces Indeksiranja se vršio tokom nekoliko meseci 2016.godine preko online alata koji se sastojao od upitnika sa preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija: korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina, operacionalizovanih objektivnim i praktičnim pokazateljima.


Priznanje Banca Intesa je dodeljeno na CSR Forumu, stručnom godišnjem događaju koji domaćem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavlja aktuelna rešenja i trendove iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i ima za cilj da stimuliše razvijanje domaće CSR prakse kao i međusektorske saradnje kao preduslova za održivi razvoj društva.


Proces nacionalnog CSR indeksiranja koordinisan je od strane Smart kolektiva, organizacije koja je inicijator, pokretač i realizator prvog strateškog programa za razvoj CSRa u Republici Srbiji.

Banca Intesa dobitnik je specijalnog priznanja za rezultate postignute u procesu prvog nacionalnog CSR indeksiranja, čime se našla na listi kompanija koje su zadovoljile visoke kriterijume u implementaciji standarda društvene odgovornosti u svom poslovanju. CSR Indeks predstavlja jedinu nacionalnu metodologiju koja omogućava objektivno poređenje i procenu performansi kompanija koje posluju u Srbiji u kontekstu tržišne primene standarda društvene odgovornosti. CSR Index se zasniva na primeni metodologije koja je u potpunosti prilagođena stanju i razvijenosti nacionalne ekonomije, a osmišljena je na osnovu najboljih svetskih metodologija, analize indikatora društveno odgovornog poslovanja zemalja u razvoju kao i saradnji sa partnerima iz zemalja Evropske unije. Proces Indeksiranja se vršio tokom nekoliko meseci 2016.godine preko online alata koji se sastojao od upitnika sa preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija: korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina, operacionalizovanih objektivnim i praktičnim pokazateljima.

Priznanje Banca Intesa je dodeljeno na CSR Forumu, stručnom godišnjem događaju koji domaćem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavlja aktuelna rešenja i trendove iz oblasti društveno odgovornog poslovanja i ima za cilj da stimuliše razvijanje domaće CSR prakse kao i međusektorske saradnje kao preduslova za održivi razvoj društva.

Proces nacionalnog CSR indeksiranja koordinisan je od strane Smart kolektiva, organizacije koja je inicijator, pokretač i realizator prvog strateškog programa za razvoj CSRa u Republici Srbiji.

Chat