• Nema predloga

Za investicije je uvek pravo vreme

Dobra informisanost pomaže pri donošenju važnih odluka. Pogledajte u nastavku naš edukativni video-sadržaj i planirajte najbolju strategiju ulaganja!
Kako promene na tržištu kreiraju atraktivne prilike

Finansijska tržišta velikim fluktuacijama reaguju na ekonomska, politička i korporativna dešavanja. Usled toga, kratkoročni finansijski ciljevi investitora mogu biti izloženi većem riziku. Istorijski gledano, u trenucima najvećeg optimizma na tržištu su se pojavljivali rizici koji se nisu mogli lako prevideti, dok su se u trenucima najvećeg pesimizma otvarale važne prilike za investitore.

Društveno odgovorno poslovanje

Briga o zaštiti životne sredine i članovima društvene zajednice, kao i odgovorno korišćenje prirodnih resursa sve su važnija i rasprostranjenija pitanja kako u svakodnevnom životu tako i u svetu finansija. Zbog toga govorimo o društveno odgovornom investiranju.

Koje elemente treba uzeti u obzir pre investiranja

Kada odlučujete o tome kako ćete uložiti svoju ušteđevinu, na raspolaganju vam je veliki izbor finansijskih instrumenata. Svaki od njih ima specifične karakteristike koje se odnose na nivo rizičnosti i potencijalnog prinosa. Potrebno je da se instrumenti u koje će se ulagati odaberu na osnovu ciljeva u pogledu rizika i prinosa investitora, kao i na osnovu vremenskog horizonta ulaganja.

 

Chat