• Nema predloga

Štedno životno osiguranje

Štedno životno osiguranje

Životno osiguranje sa štednom komponentom namenjeno je klijentima koji žele štednju na duži rok, ali i sigurnost da će njihovi najdraži dobiti finansijsku podršku u slučaju nastupanja neželjenih događaja.

Štedno životno osiguranje preporučuju se kada:

 • želite štednju na duži rok,
 • želite da obezbedite dodatna sredstva u penziji,
 • želite da osigurate budućnost svoje dece,
 • želite da zaštitite vaše najdraže u slučaju nastupanja neželjenih događaja.

Banca Intesa, u saradnji sa Generali osiguranjem, u svojoj ponudi ima nekoliko proizvoda štednog životnog osiguranja koji će najbolje odgovoriti na vaše potrebe.

Generali osiguranje

Generali osiguranje

 

Complete štedno životno osiguranje omogućava višegodišnju štednju, dok u slučaju neželjenih životnih okolnosti vašim najdražima pruža finansijsku sigurnost.

U zavisnosti od odabrane vrste Complete osiguranja, u slučaju nastupanja navedenih osiguranih slučajeva, osigurane sume se isplaćuju po sledećem modelu:

Osigurani slučaj

Complete SINGLE

Complete DOUBLE

Complete TRIPLE

doživljenje

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

smrt usled bolesti

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

1 x osigurana suma

smrt usled nezgode

1 x osigurana suma

2 x osigurana suma

2 x osigurana suma

smrt usled saobraćajne nezgode

1 x osigurana suma

2 x osigurana suma

3 x osigurana suma

Karakteristike osiguranja:

 • mogu se osigurati lica od 17 do 70 godina starosti,
 • trajanje osiguranja može biti između 5 i 25 godina,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • ukoliko osigurana suma za slučaj smrti usled bolesti prelazi 40.000 EUR potrebno je obaviti obavezan lekarski pregled osiguranika pre prijema u osiguranje,

moguće je ugovoriti dopunska osiguranja:

 • za slučaj delimičnog ili potpunog trajnog invaliditeta kao posledice nezgode,
 • naknadu za bolničke dane,
 • za slučaj preloma kosti usled nezgode,
 • za slučaj hirurške intervencije kao posledice nezgode.

 

Complete Pro

Complete Pro predstavlja oblik mešovitog osiguranja života koji objedinjuje osiguranje života, finansijsko pokriće za slučaj nastanka neke od dvadeset teških bolesti i štednju za budućnost.

U slučaju nastupanja navedenih osiguranih slučajeva, osigurane sume se isplaćuju po sledećem modelu:

Osigurani slučaj

Complete Pro

doživljenje

1 x osigurana suma

smrt usled bolesti

1 x osigurana suma

smrt usled nezgode

2 x osigurana suma

nastupanje teže bolesti

1 x osigurana suma

Karakteristike osiguranja:

 • mogu se osigurati lica, bez zdravstvenih problema u trenutku prijema u osiguranje, od 14 do 65 godina starosti,
 • trajanje osiguranja može biti između 5 i 25 godina,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • u slučaju nastupanja teže bolesti i isplate osigurane sume po tom osnovu, osiguranje života se nastavlja,
 • ukoliko osigurana suma za slučaj smrti prelazi 20.000 EUR potrebno je obaviti obavezan lekarski pregled osiguranika pre prijema u osiguranje,
 • moguće je ugovoriti dopunska osiguranja:
 • za slučaj delimičnog ili potpunog trajnog invaliditeta kao posledice nezgode,
 • naknadu za bolničke dane,
 • za slučaj preloma kosti usled nezgode,
 • za slučaj hirurške intervencije kao posledica nezgode.

Providence štedno životno osiguranje

Providence predstavlja vrstu štednog životnog osiguranja koja nakon isteka omogućava isplatu osigurane sume jednokratno ili u ratama, dok u slučaju smrti usled nezgode pruža finansijsku sigurnost vašim najdražim.

Karakteristike osiguranja:

 • mogu se osigurati lica od 14 do 70 godina starosti,
 • minimalno trajanje osiguranja je pet godina,
 • trajanje osiguranja može biti do 81 godine starosti, dok osiguravajuće pokriće za slučaj smrti važi do 75 godine starosti osiguranika,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • ne postoji obavezan lekarski pregled osiguranika pre prijema u osiguranje.

Stipendijska lična renta sa opcijom

Stipendijska lična renta sa opcijom je osiguranje namenjeno roditeljima koji žele da svojoj deci obezbede ušteđevinu za punoletstvo, za dalje školovanje ili druge planove u periodu osamostaljivanja deteta. Dodatno, može se ugovoriti opcija da u slučaju neželjenih okolnosti, odnosno smrti roditelja ugovarača osiguranja, osiguravajuća kuća preuzima dalje plaćanje premije do isteka osiguranja.

Karakteristike proizvoda:

 • korisnik osiguranja je dete od momenta rođenja do navršenih 14 godina života,
 • ugovarač osiguranja može biti isključivo roditelj deteta, starosti od 18 do 60 godina,
 • period isplate osigurane sume počinje od 18 ili 19 godine života deteta i traje od četiri do sedam godina u zavisnosti od izbora ugovarača,
 • isplata osigurane sume može biti u jednakim mesečnim ili godišnjim ratama,
 • plaćanje premije može biti mesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratno,
 • ukoliko osigurana suma prelazi 40.000 EUR potrebno je obaviti obavezan lekarski pregled ugovarača osiguranja.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)