• Nema predloga

Pravila kviza

„Siniša Mihajlović i Paolo Rosi – legende svetskog fudbala“

PRAVILA NAGRADNOG KVIZA

Organizator nagradnog kviza pod nazivom „Siniša Mihajlović i Paolo Rosi – legende svetskog fudbala“ (u daljem tekstu: Kviz) jeste Banca Intesa a. d. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Milentija Popovića 7b, PIB: 100001159, MB: 07759231 (u daljem tekstu: Organizator). Nagradni kviz se priređuje u cilju promocije izložbe ,,U sećanje na:  Paolo/Siniša’’ čije održavanje u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu u periodu od 6. 7. 2023. do 3. 8. 2023. godine podržava Organizator.

Učešćem u Kvizu potvrđujete da ste se prethodno upoznali sa Informacijom o obradi podataka o ličnosti u nagradnom kvizu „Siniša Mihajlović i Paolo Rosi – legende svetskog fudbala“ i da ste saglasni sa obradom podataka o ličnosti od strane Banca Intesa a.d. Beograd.

Pravila Nagradnog kviza (u daljem tekstu: Pravila) objavljena su na stranici Kviza na sajtu Organizatora: www.bancaintesa.rs.

1. PRAVO UČESTVOVANJA

Nagradni kviz je otvoren za fizička lica, državljane Republike Srbije, s prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, korisnike društvene mreže Instagram, koji na istoj prate zvaničnu stranicu Banca Intesa (u daljem tekstu: Učesnici).

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ne mogu učestvovati u Nagradnom kvizu. Učesnici Kviza ne mogu biti pravna lica.

2. TRAJANJE KVIZA

Nagradni kviz se održava od 19.07.2023. od 11.15 časova do 21.07.2023. godine, zaključno sa 15.00 časova.

3. KAKO UČESTVOVATI

Nagradni kviz podrazumeva objavu poziva za učešće u Kvizu u vidu storija (najavni stori) na društvenoj mreži Instagram, dok učešće u istom podrazumeva da korisnik odabirom jedne od tri predefinisane opcije, u periodu od 19.07.2023. od 11.15 časova do 20.07.2023. godine do 11.14 časova i 59 sekundi, odgovori na tri pitanja, koja će biti pojedinačno postavljena u tri storija nakon najavnog.

Svaki korisnik ima pravo da samo jednom odgovori na svako od pitanja postavljenih u okviru Nagradnog kviza. Instagram ne daje mogućnost da se na pitanje u okviru jednog storija odgovori više puta ili promeni odgovor, međutim ukoliko isti korisnik dva ili više puta odgovori na pitanja s različitih profila biće automatski diskvalifikovan.

4. ODABIR DOBITNIKA

U okviru Kviza biće nagrađeno prvih deset učesnika koji odaberu tačne odgovore na sva tri Kviz pitanja u okviru postavljenih storija.

Poziv za učešće u Kvizu biće objavljen 19.07.2023. godine u 11.00 časova, a Informacija o izabranim dobitnicima 21.07.2023. u 15h i sadržaće instrukciju korisnicima da se jave u inboks profila Banke i dostave podatke o svom imenu i prezimenu, adresi i broju telefona radi dostave nagrade.

Ukoliko se neko od prvih deset dobitnika ne javi u roku od 24 sata od trenutka objave spiska dobitnika, biće kontaktiran prvi sledeći Učesnik koji je tačno odgovorio na nagradno pitanje u okviru objave.

5. NAGRADA

Mala fudbalska lopta s potpisom Arigo Sakija, promotera ovogodišnjeg Italijanskog fudbalskog kampa za decu koji je održan od 26. do 30.06.2023. u Beogradu.

Preuzimanje nagrade: Nagrade će dobitnicima biti poslate preporučenom poštom.

Jedan Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu.

Učesnici će biti diskvalifikovani iz učešća u Kvizu ukoliko koriste lažne profile. Organizator može prema sopstvenoj diskreciji diskvalifikovati svakog Učesnika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da koristi lažne podatke kako bi učestvovao u Kvizu.

Učesnici nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora Kvizu prema dobitnicima.

Organizator neće snositi odgovornost ukoliko uručenje nagrade nije bilo moguće jer su podaci koje je Učesnik ostavio netačni.

Svi Učesnici su odgovorni za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzrokovati svojim učestvovanjem u Kvizu (uključujući, bez ograničenja, troškove pristupa internetu). Ukoliko imaju nekih nedoumica u vezi s ovim Kvizom, Učesnici mogu uputiti pitanje na adresu elektronske pošte: nagradnaigra@bancaintesa.rs.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Organizator ne snosi odgovornost ako Učesnici iz bilo kog razloga ne uspeju da pristupe stranici na kojoj se nalazi poziv za učešće u Kvizu ili se u toku odgovaranja na nagradno pitanje pojave smetnje tehničke prirode – loša internet konekcija, kvar na telefonu/računaru, nestanak struje itd – koje mogu uticati na učestvovanje.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez ikakve odgovornosti, menja ili prekine, privremeno ili trajno, ovaj Kviz, uz prethodno obaveštenje Učesnika na internet stranici Banke.

Kako bi učestvovali u Kvizu, Učesnici prihvataju sve uslove i pravila Kviza.

Chat