• Nema predloga

Etički kodeks

Etički kodeks

Usvojili smo Etički kodeks kojim u skladu sa najvišim standardima profesionalne etike i dobre poslovne prakse uređujemo svoje odnose sa svim zainteresovanim stranama – klijentima, zaposlenima, dobavljačima i društvenom zajednicom, kao i naše delovanje na planu zastite životne sredine. Etički kodeks je naš kompas, instrument upravljanja i izraz kulture naše Banke i tradicije iz koje potičemo, kojim smo utvrdili skup vrednosti i principa kojih se pridržavamo u svakodnevnom radu i svim poslovnim aktivnostima.

Potencijalno nepoštovanje Etičkog kodeksa Banke možete prijaviti ovde: eticki.kodeks@bancaintesa.rs.

Etički kodeks Banca Intesa

Chat