• Nema predloga

Visa Gold kreditna kartica

I na do 24 rate

Na brojnim prodajnim mestima

Odloženo plaćanje bez kamate do 40 dana

Bez kamate za sve kupovine izmirene u celosti do 10. u narednom mesecu

Poklon-kartica putnog osiguranja

Pruža dodatnu sigurnost na putovanju

Kupujte na rate na više od 9.000 prodajnih mesta širom zemlje

Kada god poželite, imate mogućnost da svoju kupovinu Visa Gold kreditnom karticom podelite i na do 24 mesečne rate na preko 9.000 prodajnih mesta širom zemlje.

Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD.

visa gold kreditna kartica banca intesa
Visa Gold kreditna kartica
  • Godišnja članarina iznosi 6.000 dinara i otplaćuje se u 12 mesečnih rata
  • Poklon kartica putnog osiguranja
  • Plaćajte odloženo do 40 dana
  • Kupujte na rate na prodajnim mestima ili preko interneta

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Visa Gold
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 10.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 1.175.809,00 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 1,10%
Iznos mesečnog zaduženja*                                        98.534,08 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          1.182.755,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu 500,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice.
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Visa Gold
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 10.000,00 EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     58.815,45 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
500,00 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa (na godišnjem nivou)                     15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 16,65% za potrošnju u RSD
13,65% za potrošnju u EUR

 
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu 500,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.
putno osiguranje banca intesa mastercard gold

Poklon-kartica


Poklon-kartica putnog osiguranja pruža dodatnu sigurnost na putovanju na području Evrope, uključujući Tursku, Kipar, Kanarska ostrva i Crnu Goru. Kartica putnog osiguranja ne važi u zemljama u kojima je klijent ostvario pravo na dobijanje državljanstva. Takođe, kartica ne pokriva teritoriju Srbije. Ovaj paket osiguranja odnosi se i na članove vase uže porodice, kada putuju sa vama. Za korisnika Visa Gold kartice ovo osiguranje pokriva i nezgode na rekreativnom skijanju.

 

Sigurna kupovina na internetu

 

Na svim veb-sajtovima širom sveta. Plaćanje prilikom kupovine na veb sajtovima sa istaknutom oznakom Verified by Visa, potvrđuje se uz pomoć jednokratne lozinke koja se za svaku transakciju dobija SMS-om na verifikovan broj mobilnog telefona potvrđenog u ekspozituri Banca Intesa. Više informacija o ovoj metodi zaštite možete saznati OVDE.

 

 
Podnošenje zahteva za kreditnu karticu
U nekoliko koraka dođite do željene kreditne kartice.
Dokumenta
Potrebni su vam lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja*

PREUZMITE POTVRDU
Ekspozitura
Podnesite zahtev za izdavanje kartice u najbližoj ekspozituri
SMS obaveštenje
Banka će vam poslati informaciju da je kartica spremna za preuzimanje
Preuzimanje
Podignite vašu kreditnu karticu u ekspozituri u kojoj je podnet zahtev
Lista ekspozitura
Pronađite sebi najbližu Banca Intesa eskpozituru

OVDE
Potrebna dokumentacija za zaposlene

*Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac Potvrda o zaposlenju i visini primanja, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Potrebna dokumentacija za penzionere

Zahtev za izdavanje Visa Gold kreditne kartice možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Za podnošenje zahteva dovoljna je lična kartaposlednja tri penziona čeka.

*Ukoliko klijent redovno prima penziju preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi tri poslednja  penziona čeka, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.
 

Bezbednosne preporuke

Budući da su platne kartice postale deo svakodnevice, posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti.
Saznajte više
tarife naknada banca intesa

Dodatne informacije

Kompletnu Tarifu naknada pogledajte na linku.
Chat