• Nema predloga

SMS jednokratna lozinka

Kupujte na internetu

Sigurno

Obezbeđen najviši nivo zaštite prilikom elektronskog plaćanja

Brzo

Autorizujte transakcije u samo nekoliko sekundi

Jednostavno

Uvek dostupno u samo nekoliko koraka

Plaćajte sigurno na internetu uz 3D Secure

Banka Intesa je svim svojim korisnicima Visa i MasterCard platnih kartica prijavljenih za 3D Secure omogućila najveći stepen zaštite za kupovinu putem interneta korišćenjem programa dodatne identifikacije Mastercard Secure Code i Verified by VISA. Uvodjenjem ove funkcionalnosti Banca Intesa je omogućila da uz pomoc 3D secure password-a (loznike) klijenti na siguran način plaćaju putem interneta i zaštite se od potencijalne zloupotrebe podataka sa kartice. Ova lozinka kreira se pomoću SMS jednokratne lozinke (OTP).

Plaćajte sigurno i jednostavno na internetu
Prvi korak

Prvi korak

Nakon unosa podataka o kartici s koje želite da bude izvršeno plaćanje, automatski se prikazuje dodatni ekran za izbor načina potvrde plaćanja. Odabirom jednog od ponuđenih polja, birate način pomoću SMS OTP-a na koji ćete izvršiti potvrdu.

Drugi korak

Drugi korak

Izborom opcije SMS OTP na broj mobilnog telefona koji ste verifikovali u Banci automatski će biti prosleđen SMS s jednokratnom lozinkom. Važnost lozinke je 120 sekundi od trenutka iniciranja poruke. Ukoliko lozinka nije uneta u predviđenom roku, možete zatražiti novu, SMS-om, pritiskom na odgovarajući taster.

Treći korak

Treći korak

Neophodno je da u polje za unos podataka unesete lozinku dobijenu u jednokratnoj poruci. Ukoliko je uneta neispravna lozinka, na ekranu će se prikazati informacija da uneti podaci nisu tačni. U tom slučaju proverite da li ste ispravno uneli lozinku, a dodatno možete zahtevati i slanje novog SMS-a.

Ukoliko niste verifikovali, odnosno potvrdili Banci svoj broj mobilnog telefona, najljubaznije Vas pozivamo da dođete u ekspozituru Banca Intesa.

Jednokratna lozinka
Trajanje lozinke
Lozinku možete iskoristiti za jedno plaćanje u roku od 120 sekundi.
Slanje dva uzastopna SMS
Između slanja dva zahteva neophodno je da prođe 30 sekundi.
Unos pogrešne lozinke
Nakon 3 pogrešna unosa, plaćanje će vam biti onemogućeno 60 minuta.
Važno!

Nakon 3 pogrešna unosa lozinke, svaki sledeći pogrešan unos privremeno blokira plaćanje na novih 60 minuta. Ukoliko uzastopno 9 puta unesete pogrešnu lozinku, nalog će biti blokiran. U tom slučaju neophodno je da se javite Kontakt centru Banca Intesa na broj telefona 011 30 10 160.

Chat