• Nema predloga

Visa Classic kreditna kartica

Kupujte na rate preko interneta

Odredite broj rata i kupite željeni proizvod preko interneta

I na do 24 rate

Na brojnim prodajnim mestima

Odloženo plaćanje bez kamate do 40 dana

Bez kamate za sve kupovine izmirene u celosti do 10. u narednom mesecu

Sigurna kupovina na internetu

 

Plaćanje prilikom kupovine na veb sajtovima sa istaknutom oznakom Verified by VISA, potvrđuje se uz pomoć jednokratne lozinke koja se za svaku transakciju dobija SMS-om na verifikovan broj mobilnog telefona, potvrđenog u ekspozituri Banca Intesa. Više informacija o ovoj metodi zaštite možete saznati OVDE.

 

 

Kupujte na rate na više od 9.000 prodajnih mesta širom zemlje

Kada god poželite, imate mogućnost da svoju kupovinu Visa Classic kreditnom karticom podelite i na do 24 mesečne rate na preko 9.000 prodajnih mesta širom zemlje.

Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD.

Visa Classic banca intesa kreditna kartica
Visa Classic kreditna kartica
  • Godišnja članarina iznosi 2.400 dinara i otplaćuje se u 12 mesečnih rata
  • Plaćajte odloženo do 40 dana
  • Kupujte na rate na prodajnim mestima ili preko interneta

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice Visa Classic 
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 2.490,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 292.776,44 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 2,13%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       24.648,04 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          296.122,44 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu 200,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice.
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice Visa Classic
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 2.490,00 EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     14.648,82 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
124,50 EUR i 100,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Visina i promenljivost godišnje nominalne kamatne stope                       18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Visina efektivne kamatne stope na godišnjem nivou 20,13% za potrošnju u RSD
14,33% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu 200,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata iznosi 5% (minimalno 100 RSD/5EUR) od ostatka duga u koji je uključena i pripadajuća kamata, iznos dospele rate u slučaju plaćanja na rate i pripadajuće naknade.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.
Podnošenje zahteva za kreditnu karticu
U nekoliko koraka dođite do željene kreditne kartice.
Dokumenta
Potrebni su vam lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja*

PREUZMITE POTVRDU
Ekspozitura
Podnesite zahtev za izdavanje kartice u najbližoj ekspozituri
SMS obaveštenje
Banka će vam poslati informaciju da je kartica spremna za preuzimanje
Preuzimanje
Podignite vašu kreditnu karticu u ekspozituri u kojoj je podnet zahtev
Lista ekspozitura
Pronađite sebi najbližu Banca Intesa ekspozituru

OVDE
Potrebna dokumentacija za zaposlene

*Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac Potvrda o zaposlenju i visini primanja, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Potrebna dokumentacija za penzionere

Zahtev za izdavanje Visa Classic kreditne kartice možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Za podnošenje zahteva dovoljni su lična kartaposlednja tri penziona čeka.

*Ukoliko klijent redovno prima penziju preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi tri poslednja  penziona čeka, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Treba da znate i ovo

  • Potrošnja izvršena u zemlji se obračunava u dinarima, dok se potrošnja u inostranstvu obračunava u evrima.
  • Rok za izmirenje minimalne mesečne obaveze je 10. u mesecu.
  • Obaveze možete izmiriti preko Banca Intesa mobilnog i elektronskog bankarstva, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i pošte.
  • Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze ili izmiriti ukupan iznos obaveza.
  • Godišnja članarina iznosi 2.400 dinara za osnovnu i 1.200 dinara za svaku dodatnu karticu i otplaćuje se u 12 mesečnih rata. Ostale naknade u vezi sa ovom karticom možete pogledati na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika Banke.

Bezbednosne preporuke

Budući da su platne kartice postale deo svakodnevice, posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti.
Saznajte više
tarife naknada banca intesa

Dodatne informacije

Kompletnu Tarifu naknada pogledajte na linku.
Chat