• Nema predloga

American Express Gold® uz Gold paket osiguranja

I na do 24 rate

Na brojnim prodajnim mestima

Odloženo plaćanje bez kamate do 45 dana

Bez kamate za sve kupovine izmirene u celosti do 15. u narednom mesecu

Gold paket putnog osiguranja

Besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet

Kupujte na rate na više od 9.000 prodajnih mesta širom zemlje

Kada god poželite, imate mogućnost da svoju kupovinu American Express® kreditnom karticom podelite i na do 24 mesečne rate na preko 9.000 prodajnih mesta širom zemlje.

Naknada za plaćanje na rate kod American Express® Gold kreditne kartice na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD. Svim korisnicima American Express® Gold platne kartice, koji su i korisnici Intesa Hit Plus platnog računa iznos naknade je 40 RSD. Svi korisnici American Express® Gold platne kartice, koji su i korisnici Intesa Magnifica platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade.

Experiences global program pogodnosti

Omogućava brojne povlastice, popuste i pogodnosti u svetu, kreirane specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu https://experiences.global/.

amex gold american express gold intesa hit banca intesa
American Express Gold
  • Godišnja članarina iznosi 6.600 dinara i otplaćuje se u 12 mesečnih rata
  • Poklon-kartica Gold putnog osiguranja
  • Plaćajte odloženo do 45 dana
  • Karticu možete koristiti u zemlji i inostranstvu

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Gold
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 20.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 2.351.618,00 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0,60%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       196.568,17 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          2.359.164,00 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 550,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice.
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za American Express Gold platnu karticu je 50,00 RSD. Svim korisnicima American Express Gold platne kartice koji su i korisnici „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici American Express Gold platne kartice koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
**** Mesečna članarina za osnovnu American Express Gold platnu karticu iznosi 550,00 RSD. Mesečna članarina za dodatnu American Express Gold platnu karticu je 291,67 RSD. Svi korisnici American Express Gold kreditne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa, imaju godišnju članarinu za 50% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Gold
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 20.000,00 EUR
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     118.130,90 RSD
ukoliko je celukupan limit potrošen u RSD
1.000,00 EUR i 550,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR 
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 15,62% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% na za potrošnju u EUR, fiksna

 
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 16,28% za potrošnju u RSD
13,25% za potrošnju u EUR 
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu** 550,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata. 
** Mesečna članarina za osnovnu American Express Gold platnu karticu iznosi 550,00 RSD. Mesečna članarina za dodatnu American Express Gold platnu karticu je 291,67 RSD. Svi korisnici American Express Gold kreditne kartice (osnovne i dodatne) koji su i korisnici „Intesa Magnifica“ platnog računa, imaju godišnju članarinu za 50% umanjenu.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.
Amex gold american express gold putno osiguranje

Gold paket putnog osiguranja


Uz Banca Intesa American Express Gold karticu besplatno dobijate karticu putnog zdravstvenog osiguranja za ceo svet* sa asistencijom i podrškom na putovanju koju pruža Europe Assistance, a koju sve ambasade prihvataju kao dokaz o zdravstvenom osiguranju potrebnom prilikom odobravanja viza. Paket se odnosi i na članove vaše uže porodice, kada putuju sa vama. Više informacija OVDE.
 

Plaćanje i podizanje gotovine

Plaćanje i podizanje gotovine

American Express Gold kreditnu karticu možete koristiti za plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na mestima obeleženim znakom American Express.

Odredite broj rata

Odredite broj rata

Ukupan iznos transakcije deli se na jednake mesečne rate i kao takav je u celosti oslobođen kamate. Maksimalan broj rata je 24. Broj rata određujete u dogovoru sa trgovcem.

Izmirite obaveze po kreditnoj kartici

Izmirite obaveze po kreditnoj kartici

Obaveze nastale korištenjem kreditnih kartica (obračunate u RSD i EUR) se mogu izmiriti putem trajnog naloga, Banca Intesa mobilnog i elektronskog bankarstva, ili uplatom na šalteru Banke. 
Obaveze obračunate u dinarima (RSD) mogu se takođe izmiriti i na šalterima drugih banaka i pošta.

Nega zdravlja cele porodice

Nega zdravlja cele porodice

Brinemo o vašem zdravlju i zato smo u saradnji sa našim partnerom Acibadem Bel Medic, zdravstvenim sistemom za celu porodicu, obezbedili specijalnu ponudu za korisnike American Express Gold kartice Banca Intesa.

Saznajte više OVDE.
 

Podnošenje zahteva za kreditnu karticu
U nekoliko koraka dođite do željene kreditne kartice.
Dokumenta
Potrebni su vam lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja*

PREUZMITE POTVRDU
Ekspozitura
Podnesite zahtev za izdavanje kartice u najbližoj ekspozituri
SMS obaveštenje
Banka će vam poslati informaciju da je kartica spremna za preuzimanje
Preuzimanje
Podignite vašu kreditnu karticu u ekspozituri u kojoj je podnet zahtev
Lista ekspozitura
Pronađite sebi najbližu Banca Intesa ekspozituru

OVDE
Potrebna dokumentacija za zaposlene

*Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac Potvrda o zaposlenju i visini primanja, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Potrebna dokumentacija za penzionere

Zahtev za izdavanje American Express Gold kreditne kartice možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Za podnošenje zahteva dovoljni su lična kartaposlednja tri penziona čeka.

*Ukoliko klijent redovno prima penziju preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi tri poslednja  penziona čeka, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Bezbednosne preporuke

Budući da su platne kartice postale deo svakodnevice, posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti.
Saznajte više
tarife naknada banca intesa

Dodatne informacije

Kompletnu Tarifu naknada pogledajte na linku.
Chat