• Nema predloga

American Express® Blue uz pakete platnih računa

Selects program popusta i pogodnosti

Omogućava popuste na velikom broju prodajnih mesta

Odloženo plaćanje bez kamate do 45 dana

Bez kamate za sve kupovine izmirene u celosti do 15. u narednom mesecu

Besplatno uz pakete platnih računa

Bez godišnje članarine uz Intesa Hit,Intesa Hit Plus i Magnifica paket

Kupujte na rate na više od 9.000 prodajnih mesta širom zemlje

Kada god poželite, imate mogućnost da svoju kupovinu American Express® kreditnom karticom podelite i na do 24 mesečne rate na preko 9.000 prodajnih mesta širom zemlje.

Naknada za plaćanje na rate kod American Express® Blue kreditne kartice na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD.

Naknada za plaćanje na rate kod American Express® Blue kreditne kartice u okviru platnog računa na prodajnom mestu trgovca obračunava se po rati i iznosi 50 RSD.

Svim korisnicima American Express® Blue kreditne kartice izdate u okviru Intesa Hit Plus platnog računa iznos naknade je 40 RSD. Svi korisnici American Express® Blue kreditne kartice izdate u okviru Intesa Magnifica platnog računa oslobođeni su plaćanja naknade.

Experiences global program pogodnosti

Omogućava brojne povlastice, popuste i pogodnosti u svetu, kreirane specijalno za korisnike ovih kreditnih kartica koje American Express bira za vas. Ovaj program možete koristiti širom sveta na nekoliko hiljada prodajnih mesta: u restoranima, hotelima, spa centrima, rent-a-car i turističkim agencijama.

Detaljnu listu ponuda možete pogledati na sajtu https://experiences.global/.

amex blue american express blue intesa hit banca intesa
American Express Blue u okviru paketa platnih računa
  • Bez troškova mesečne članarine uz Intesa Hit, Intesa Hit Plus i Magnifica pakete platnih računa
  • Plaćajte odloženo bez kamate do 45 dana
  • Kupujte na rate na prodajnim mestima ili preko interneta
  • Odredite broj željenih rata u dogovoru sa trgovcem

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Blue u okviru paketa platnog računa
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 3.200,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 376.258,88 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0,44%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       31.404,91 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          377.154,88 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
1 menica 50,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate i naknadu po dospeloj rati. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu i naknadu po dospeloj rati u celosti bez korišćenja revolving modela. Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata.
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, trošak izveštaja Kreditnog biroa i jedne menice.
*** Naknada za plaćanje na rate platnom karticom na prodajnom mestu trgovca za American Express Blue u okviru paketa platnog računa je 50,00 RSD. Svim korisnicima American Express Blue u okviru paketa platnog računa platne kartice izdate u okviru „Intesa Hit Plus“ platnog računa iznos naknade je 40,00 RSD. Svi korisnici American Express Blue u okviru paketa platnog računa platne kartice izdate u okviru „Intesa Magnifica“ platnog računa su oslobođeni plaćanja naknade. Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Blue u okviru paketa platnog računa
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 3.200,00 EUR
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     18.812,94 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
160,00 EUR
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60%za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 18,51% za potrošnju u RSD
12,67% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
1 menica 50,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata. 
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer za korišćenje limita u celosti za plaćanje na rate

Vrsta kreditne kartice American Express Blue
Ukupan maksimalni iznos limita po kreditnoj kartici 5.000,00 EUR
Ukupan iznos transakcije plaćen na rate 587.904,50 RSD
Broj rata  12
Nominalna kamatna stopa                                            0%, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 0,87%
Iznos mesečnog zaduženja*                                       49.192,04 RSD
Ukupan iznos koji će korisnik platiti**                          590.650,50 RSD
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Naknada za plaćanje na rate na prodajnom mestu trgovca*** 50,00 RSD po rati
Mesečna članarina za osnovnu karticu**** 150,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos mesečnog zaduženja uključuje iznos dospele rate, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu. Iznos mesečnog zaduženja je izračunat pod pretpostavkom maksimalno dozvoljenog limita po kreditnoj kartici i da će korisnik iskoristiti celokupan iznos limita odmah za kupovinu na rate, i da će izmiravati dospelu ratu, naknadu po dospeloj rati i mesečnu članarinu u celosti bez korišćenja revolving modela.  Kod iznosa mesečnog zaduženja u prvom mesecu mogu postojati parske razlike, zbog korekcije usled zaokruživanja na dve decimale pri obračunu pojedinačnih rata. 
** Ukupan iznos koji će korisnik platiti obuhvata iznose rata, naknada po rati, mesečne članarine, trošak izveštaja Kreditnog biroa i dve menice.
*** Obračun i naplata naknade za transakciju plaćanja na rate na prodajnom mestu trgovca se vrši po pojedinačnoj rati u skladu sa važećim uslovima u trenutku obrade pojedinačne rate.
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.

Reprezentativni primer revolving model

Vrsta kreditne kartice American Express Blue
Valuta u kojoj se odobrava limit EUR
Kriterijumi za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan povlačenja sredstava
Ukupan iznos limita po kreditnoj kartici 5.000,00 EUR
Depozit /
Period na koji se limit (kreditna kartica) odobrava 36 meseci
Iznos prve rate*                                     29.545,93 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u RSD
250 EUR i 150,00 RSD
ukoliko je celokupan limit potrošen u EUR


 
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) 18,43% za potrošnju u RSD, fiksna
12,60% za potrošnju u EUR, fiksna
Efektivna kamatna stopa na godišnjem nivou 19,20% za potrošnju u RSD
13,35% za potrošnju u EUR
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Mesečna članarina za osnovnu karticu 150,00 RSD
Izveštaj kreditnog biroa 246,00 RSD
2 menice 100,00 RSD
* Iznos prve revolving rate je 5% od ostvarene potrošnje u prvom obračunskom periodu i stoga ne uključuje kamatu (kamata se za prvi obračunski period ne obračunava), dok svaka sledeća revolving rata predstavlja zbir iznosa 5% (minimalno 300 RSD/5 EUR) od ostatka duga, celokupnog iznosa obračunate kamate, pripadajuće naknade, članarine i iznosa dospele rate u slučaju plaćanja na rate. Svaka rata u okviru kupovine na rate dospeva na naplatu u celosti počev od prvog obračunskog perioda nakon obavljene kupovine, ulazi u minimalnu mesečnu obavezu za plaćanje i na istu se ne obračunava revolving kamata. 
Druge obračune sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri banke.
Ostale naknade vezane za ovu karticu možete naći na sajtu Banca Intesa u okviru Tarifnika banke.
Obračun je rađen na dan 02.11.2021. godine.
Podnošenje zahteva za kreditnu karticu
U nekoliko koraka dođite do željene kreditne kartice.
Dokumenta
Potrebni su vam lična karta, potvrda o zaposlenju i visini primanja*

PREUZMITE POTVRDU
Ekspozitura
Podnesite zahtev za izdavanje kartice u najbližoj ekspozituri
SMS obaveštenje
Banka će vam poslati informaciju da je kartica spremna za preuzimanje
Preuzimanje
Podignite vašu kreditnu karticu u ekspozituri u kojoj je podnet zahtev
Lista ekspozitura
Pronađite sebi najbližu Banca Intesa ekspozituru

OVDE
Potrebna dokumentacija za zaposlene

*Ukoliko klijent redovno prima zaradu preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi obrazac Potvrda o zaposlenju i visini primanja, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Potrebna dokumentacija za penzionere

Zahtev za izdavanje American Express Blue kreditne kartice uz pakete platnih računa možete podneti u bilo kojoj ekspozituri Banca Intesa. Za podnošenje zahteva dovoljni su lična kartaposlednja tri penziona čeka.

*Ukoliko klijent redovno prima penziju preko platnog računa u Banca Intesa duže od 6 meseci u nepromenjenom iznosu ili bez značajnih odstupanja, nije potrebno da dostavi tri poslednja  penziona čeka, dok su u svim ostalim slučajevima navedeni dokumenti obavezni.

Izmirenje obaveza po kreditnoj kartici

Izmirenje obaveza po kreditnoj kartici

Obaveze možete izmiriti preko Banca Intesa mobilnog i elektronskog bankarstva, trajnog naloga, uplatom na šalteru Banca Intesa ili šalterima drugih banaka i Pošte. Ukoliko želite, možete uplatiti iznos koji je veći od iznosa minimalne mesečne obaveze (5% od ukupnog iznosa rate) ili izmiriti ukupan iznos obaveza.

Bezbednosne preporuke

Budući da su platne kartice postale deo svakodnevice, posebnu pažnju posvećujemo bezbednosti.
Saznajte više
tarife naknada banca intesa

Dodatne informacije

Kompletnu Tarifu naknada pogledajte na linku.
Chat