• Nema predloga

Organizacija

Organizaciona struktura

Po uzoru na matičnu grupaciju, primenjujemo divizioni biznis model, koji podrazumeva organizacionu podelu na divizije prema vrsti klijenata, dok su servisi poslovne podrške centralizovani. Takav model poslovanja omogućava nam da razvijamo specifične uslužne modele kako bismo na najbolji mogući način odgovorili na potrebe klijenata a da istovremeno maksimalno iskoristimo prednosti svoje izuzetno razvijene poslovne mreže i stvorimo preduslove za snažan budući rast i razvoj.

Organizaciona struktura

Chat