• Nema predloga

Korporativne vrednosti

Korporativne vrednosti

Kao vodeća banka na tržištu, svesni smo da naše poslovanje ima veliku ulogu i uticaj na celokupno društvo i upravo zato promovišemo model rasta zasnovan na finansijskoj snazi, jakoj kapitalnoj osnovi i održivim rezultatima. Konstantno gradimo i osnažujemo vaše poverenje, trudimo se da akcionari budu zadovoljni, razvijamo osećaj pripadnosti kod svojih zaposlenih i brižljivo pratimo potrebe zajednice i okruženja.

Naš identitet gradimo na snažnim vrednostima kojima se rukovodimo u svakodnevnom poslovanju kako bismo ostvarili tržišni uspeh, ali i doprineli opštem boljitku najšire društvene zajednice:

Integritet

Svoje ciljeve ostvarujemo pošteno, ispravno i odgovorno, uvažavajući pravila i načela etike koje profesija nalaže i u duhu potpisanih ugovora.

Izvrsnost

Postavili smo sebi cilj kontinuiranog unapređenja, planiranja budućih aktivnosti, uz anticipaciju izazova, negovanje kreativnosti usmerene na inovacije uz prepoznavanje i nagrađivanje zasluga.

Transparentnost

Posvećeni smo principu transparentnosti kao osnovi naših aktivnosti, naše komunikacije i ugovora kako bismo omogućili svima koji sarađuju i posluju sa nama da donose informisane, savesne i nezavisne odluke.

Poštovanje svakog pojedinca

Namera nam je da kombinujemo poslovne operacije velikog formata sa dubokim lokalnim korenima i da budemo banka velike vizije kojoj su ljudi i lokalne zajednice na prvom mestu.

Jednakost

Posvećeni smo eliminisanju svih oblika diskriminacije iz svog ponašanja i poštovanju rodnih različitosti, različitosti u rodnom identitetu i/ili izražavanju, emotivno-seksualnoj orijentaciji, bračnom stanju i porodičnoj situaciji, poštovanju starosne, etničke, verske, političke različitosti, kao i različitosti u sindikalnim opredeljenjima, društveno-ekonomskom statusu, nacionalnoj pripadnosti, jezičke, kulturološke različitosti, različitosti u fizičkom i psihičkom stanju i drugim karakteristikama pojedinca, uključujući i one koje se odnose na izražavanje sopstvenih misli.

Individualne vrednosti

Vrednost svakog pojedinca je vodič za naš modus operandi: koristimo tehnike slušanja i dijaloga kao alat za kontinuirano unapređenje odnosa sa svima. Brinemo o zdravlju i bezbednosti zaposlenih kako bismo obezbedili profesionalno iskustvo koje poštuje fizičko i psihičko blagostanje.

Odgovornost u korišćenju resursa

Promovišemo efikasno i savesno korišćenje svih resursa, izbegavajući nepotrebno trošenje i uvek dajući prednost održivim izborima tokom vremena. Posvećeni smo borbi protiv klimatskih promena, zaštiti prirode i biodiverziteta i podršci tranziciji ka održivoj, zelenoj i cirkularnoj ekonomiji.

Chat