• Nema predloga

CIRKULARNA EKONOMIJA

Zašto je cirkularna ekonomija bitna za ESG

Investicije u ESG fondove su dostigne rekordni iznos od 649 milijardi dolara u 2021. Ali ograničeni resursi ugrožavaju povraćaj investicija kako cene rastu. Odgovor je prelazak na cirkularnu ekonomiju, što može da se suprotstavi iscrpljenju resursa, poveća otpornost i poboljša upravljanje rizikom.

15/03/2023

Klimatske promene i održivost privlače sve veću pažnju u finansijskom sektoru. A ulaganja u fondove za zaštitu životne sredine, društvo i upravljanje (ESG) su se više nego udvostručila u poslednje dve godine.

Reuters je 2021. godinu ocenio kao “godinu investiranja u ESG” prema podacima Refinitiv Lipper gde je objavljeno da su globalni ESG fondovi dobili rekordnih 649 milijardi dolara, u odnosu na 285 milijardi dolara u 2019.

ESG fondovi sada čine 10% sredstava širom sveta. Ovaj procvat je doveo do toga da kompanije svih veličina čine ESG bodovanje glavnim faktorom u njihovom poslovanju.

"ESG je trenutni glavni tok održivosti u finansijskom sektoru. To je zato što su kreatori politike usvojili ovaj okvir i promovišu ga da usmere finansijski kapital ka održivijoj ekonomiji."

Klaudio Zara, istraživač, Centar GREEN, Univerzitet Bokoni

Celokupno delovanje Fondacija Ellen MacArthur zasniva se na tri principa: isključivanje otpada i zagađenja, korišćenje proizvoda i materijala što je duže moguće i obnavljanje prirodnih sistema. „Svi ovi pristupi moraju biti primenjeni prilikom projektovanja gradova za budućnost“, kaže O'Carroll.

Fondacija takođe stoji iza Circular Economy 100, mreže organizacija koje razmenjuju ideje o izgradnji novog sistema. Grupa uključuje kompanije kao što su Google i Ikea, kao i gradove kao što su Toronto i London. Milan je poslednji grad koji se pridružio grupi.

Ranije je Milan već primenio prakse cirkularne ekonomije kako bi sprečio rasipanje hrane i podigao svest o održivom razvoju u modnoj industriji kroz Green Carpet Awards.

Grad je već postavio određene prioritetne ciljeve, kao što je sadnja tri miliona stabala do 2030. i sprovođenje pilot programa na tržištu koje pokriva Milano kako bi ceo lanac i sistemi snabdevanja bili kružni.

„Naravno, pred nama je još mnogo posla, ali smo uvereni da ćemo radom sa gradskim organizacijama omogućiti stvarne promene“, rekla je Lucia Scopelliti, šefica jedinice za ekonomsko planiranje grada Milana.

Postavljanjem temelja novog i boljeg rasta, cirkularna ekonomija je ekonomski motor ESG-a. Ona je takođe ključna jer može da cilja važne mega trendove koji ubrzavaju promenu

Zara je vodio istraživanje na Bokoni Univerzitetu, u bliskoj saradnji sa Intesa Sanpaolo, koja ima za cilj da definiše odnos između cirkularne ekonomije i finansijskog sektora.

Jedan od ključnih nalaza je da cirkularna ekonomija može pomoći u smanjenju finansijskog rizika kompanije i poboljšanju učinka prilagođenog riziku. Istraživanje je takođe došlo do dokaza da usvajanje cirkularnih poslovnih modela može učiniti ekonomiju otpornijom na eksterne šokove.

„Kompanije koje su više cirkularne pretrpele su niži negativan učinak i nestalnost tokom pandemije Covid-19 i brže su povratile svoje prvobitne uslove nakon pandemije“, navodi Zara.

Prelazak na cirkularne sisteme je strateški prioritet za oporavak nakon pandemije. Intesa Sanpaolo je vodeći igrač u finansijskom sektoru, sa oko 115 milijardi evra posvećenih zelenoj tranziciji u svom poslovnom planu za period od 2022. do 2025.

Integracija ESG faktora u njen investicioni proces igra ključnu ulogu u ovoj tranziciji, pošto okvir obezbeđuje transparentne, održive poslovne prakse koje se mogu meriti i izveštavati.

I cirkularna ekonomija i ESG su ključni za finansijske usluge u smislu smanjenja rizika investiranja, ispunjavanja klimatskih obaveza i kapitalizacije novih oblika boljeg rasta.

Više o temi

Cirkularna ekonomija nas može spasiti od pandemijske ekonomske krize
Preobražaj modne industrije pomoću cirkularne ekonomije
Cirkularna ekonomija za hranu: od gorkog okusa do nulte stope otpada

Podelite ovu priču

Chat