• Nema predloga

Željko Petrović

Direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom

Biografija

Na poziciju Direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom imenovan je u februaru 2022. godine, nakon dvogodišnjeg uspešnog obavljanja poslova na poziciji Zamenika direktora iste Divizije.
Karijeru u Banca Intesa započeo je 2015. godine kao Direktor Sektora za kreditiranje, a zatim i kao Direktor za upravljanje poslovima kreditiranja zadužen za kvalitet i efikasnost kreditnih procesa i kreditnog portfolija. Značajan doprinos je ostvarivao kroz aktivno učestvovanje u strateškim inicijativama i projektima usmerenim na izbalansirano upravljanje kreditnim rizicima uz održiv rast i razvoj kreditnog portfolija svih klijentskih segmenata. Član je Upravnog odbora Intesa Leasing, najveće lizing kompanije u Srbiji.
Poseduje 18 godina iskustva u bankarstvu, a pre nego je postao deo tima Banke Intesa radio je na mnogobrojnim menadžerskim pozicijama od kojih se ističu pozicije Direktora Sektora za rizike u ProCredit banci i Direktora Funkcije upravljanja kreditnim rizicima u Vojvođanskoj banci. Bio je i član Upravnog odbora ProCredit Lizing a.d.
Diplomirao je na Ekonomskom Fakultetu u Kragujevcu, a završio je i Akademiju za bankarstvo u Frankfurtu. Profesionalno usavršavanje je sticao i kroz pohađanje velikog broja seminara i treninga iz oblasti bankarstva, menadžmenta i korporativnih finansija.

Chat