• Nema predloga

Predrag Milenović

Član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa privredom

Biografija

Na poziciju direktora Divizije za poslovanje sa privredom i člana Izvršnog odbora Banke stupio je u oktobru 2018. godine, dok je prethodno bio na poziciji zamenika direktora Divizije za poslovanje sa privredom.

Karijeru u Banca Intesa je započeo 2006. godine kao direktor ekspoziture u Nišu. Od 2010. do 2017. je obavljao funkciju direktora Sektora za poslovanje sa malim biznisom, aktivno učestvujući u pokretanju inovativnih proizvoda za mala i srednja preduzeća i upravljajući strateškim projektima na lokalnom i grupnom nivou. Od 2013. je član Nadzornog odbora Intesa Leasing, najveće lizing kompanije u Srbiji, gde je zadužen za praćenje, kontrolu i donošenje odluka u skladu sa zakonodavnom i internom regulativom, a 2022. godine imenovan je za predsednika Upravnog odbora ove kompanije. 

Pre nego što je postao deo Banca Intesa tima, iskustvo je sticao u AIK Banci u Nišu od 2001. godine, odakle je 2005. godine prešao u Hipo-Alpe-Adria Banku.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Nišu, master je ekonomskih nauka. Usavršavao se na brojnim stručnim treninzima za upravljanje organizacionim veštinama, malim preduzećima, kreditnim rizikom, kao i za projektni menadžment.

Chat