• Nema predloga

Gabriele Pace

Gabriele Pace

Gabriele Pace stupio je u septembru 2017. godine na poziciju zamenika predsednika Izvršnog odbora u čijoj nadležnosti se nalaze upravljanje rizicima, kreditiranjem i potraživanjima u docnji, informacione tehnologije i poslovna podrška.

Prethodnih šest godina obavljao je funkciju zamenika predsednika Izvršnog odbora Privredne banke Zagreb, gde je bio zadužen za poslove računovodstva, poreze, kontrolu, upravljanje projektima, bezbednošću i korporativnim podacima, kao i za koordinaciju grupe za upravljanje i kontrolu rizika i grupe za informacione tehnologije i poslovnu podršku. Bio je član uprave Privredne banke Zagreb od 2004. godine, a za vreme mandata u Zagrebu bio je i na poziciji predsednika Udruženja italijanskih preduzetnika u Hrvatskoj.

Od 2002. do 2004. godine predvodio je tim za koordinaciju informacionih tehnologija podružnica u Banca Intesa Milano. Karijeru je započeo u Banca Commerciale Italiana 1987. u podružnici u Njujorku. Potom se 1992. godine priključuje podružnici banke u Londonu, gde je na različitim pozicijama radio sve do 2000.godine, kada postaje glavni finansijski direktor i zamenik generalnog direktora do 2002. godine

Završio je univerzitet Montclair u SAD i stručno se usavršavao na univerzitetu Bocconi, kao i na Zagrebačkoj školi ekonomije.

Chat