• Nema predloga

Dragica Mihajlović

Član Izvršnog odbora i direktor za upravljanje finansijskim poslovanjem / CFO

Biografija

Na poziciju direktora za upravljanje finansijskim poslovanjem dolazi 2009. godine a član je Izvršnog odobra Banca Intesa od 2010. godine. Prethodno je zauzimala poziciju direktora Sektora za plan i kontrolu.

Pre nego što je postala deo Banca Intesa tima, radila je na poziciji direktora Sektora za razvoj i upravljanje rizicima u Panonskoj banci, sve do integracije ove banke sa Banca Intesa 2008. godine.

Karijeru je započela 1997. godine u nekadašnjoj Novosadskoj banci gde je do 2002. godine radila najpre na poslovima mlađeg analitičara u Sektoru za plan i razvoj, a zatim starijeg kreditnog analitičara u Sektoru za investicione plasmane u kojem je kasnije bila i na funkciji zamenika direktora.

Dragica Mihajlović je diplomirala 1995. godine na Ekonomskom fakutetu u Novom Sadu, dok je titulu magistra ekonomskih nauka stekla 2001. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Chat