• Nema predloga

Važno obaveštenje o novčanoj pomoći

Obaveštenje o novčanoj pomoći punoletnim državljanima Republike Srbije, radi ublažavanje posledica pandemije bolesti Covid-19 izazvane virusom SARS-CоV-2

Obaveštenje o novčanoj pomoći

Prema Zakonu o Privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2,  Banca Intesa će omogućiti prijem novčanih sredstava putem posebnih (jednokratnih) platnih računa svim fizičkim licima koja nemaju otvoren platni račun u našoj Banci, a izjasnila su se za prijem sredstava preko Banca Intesa. Fizička lica kojima je otvoren poseban račun za uplatu novčane pomoći, o tom računu i uplati se mogu informisati preko kontakt centra Ministarstva finansija – Uprave za trezor. 
Napominjemo da Banka neće zaračunavati troškove za otvaranje ili održavanje posebnih namenskih računa, a novčana sredstva po uplati na račun, mogu biti podignuta u bilo kojoj našoj ekspozituri.

Svi naši klijenti koji imaju platni račun u Banca Intesa, a prijavili su se za novčanu pomoć, biće obavešteni po uplati sredstava na ugovoreni način (npr.SMS, imejl, pošta).
Takođe, informacija o uplati novčanih sredstava klijentima je dostupna i putem Intesa Online i Intesa Mobi usluga elektronskog i mobilnog bankarstva. 
Klijenti koji su se prijavili za jednokratnu pomoć unošenjem podataka iz nove lične karte, kojom je zamenjen lični dokument priložen prilikom otvaranja platnog računa u Banci, moći će neometano da podignu svoja novčana sredstva, s tim što je potrebno da prilikom prve naredne posete ekspozituri Banke ažuriraju svoje lične podatke.
Novčanim sredstvima klijenti mogu raspolagati na uobičajen način (npr. plaćanjem platnom karticom, podizanjem na bankomatu, prenosom putem elektronskog i mobilnog bankarstva i slično).

Republika Srbija - Ministarstvo finansija, putem Uprave za trezor, isplatiće novčanu pomoć u iznosu od dva puta 30 eura u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS, na dan stupanja na snagu Zakona, što na dan stupanja na snagu Zakona iznosi 3,527.37 dinara, i to prema dinamici Ministarstva finansija i Narodne banke Srbije: prvo primaocima penzija i korisnicima prava na socijalnu pomoć, a potom građanima koji su se prijavili za dobijanje ove pomoći:


•    Isplata prvog dela izvršena je u maju 2021.godine
•    Isplata drugog dela započinje u novembru 2021.godine.


Pored navedenog, isplata dopunske novčane pomoći u iznosu od 20 eur u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan stupanja na snagu Zakona, započinje u decembru 2021.godine, za punoletne građane koji su se prijavili za novčanu pomoć od 2 x 30 eur (bez nove/dodatne prijave) i za punoletne građane koji se nisu prijavili, ali se naknadno prijave za ovu dopunsku novčanu pomoć u zakonom propisanom roku, objavljenom od strane Ministarstva finansija.


Za sva dodatna pitanja u vezi sa isplatom novčane  pomoći, kao i podacima koji su bankama dostavljeni, potrebno je elektronskim putem kontaktirati  Ministarstvo finansija, preko portala Uprave za trezor.
 

Chat