• Nema predloga

Obaveštenje o novčanoj pomoći državljanima Republike Srbije od 16 do 29 godina

U skladu sa Zakonom o privremenom registru državljana Republike Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć (u daljem tekstu: Zakon), Banca Intesa AD Beograd (u daljem tekstu: Banka) će omogućiti prijem novčane pomoći na platne račune svim fizičkim licima od navršenih 16 do 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, a koja su se, prilikom podnošenja prijave, izjasnila za prijem sredstava novčane pomoći preko Banke (u daljem tekstu: korisnici).

Fizička lica se za ovu novčanu pomoć prijavljuju u periodu od 01. do 15. decembra 2022. godine, elektronskim putem, preko Portala Uprave za trezor.

Republika Srbija - Ministarstvo finansija, putem Uprave za trezor, započinje isplatu navedene novčane pomoći u iznosu od 5.000,00 dinara, 16. decembra 2022. godine.

U slučaju korisnika koji imaju dinarski platni račun u Banci (klijenti Banke), sredstva će biti uplaćena na taj platni račun, o čemu će klijenti biti obavešteni na ugovoreni način (SMS, i-mejl, pošta). Informacija o uplati novčanih sredstava će klijentima biti dostupna i putem elektronskog bankarstva. Novčanim sredstvima klijenti mogu raspolagati na uobičajeni način (npr. plaćanjem platnom karticom, podizanjem na bankomatu, prenosom putem elektronskog bankarstva i slično).

Klijenti Banke koji su se prijavili za novčanu pomoć unošenjem podataka iz nove lične karte, kojom je zamenjen lični dokument priložen prilikom otvaranja platnog računa u Banci, moći će neometano da raspolažu svojim novčanima sredstvima, uz obavezu da prilikom prve naredne posete ekspozituri Banke ažuriraju svoje lične podatke.

Klijenti koji su maloletni i koji po računu, na koji je uplaćena novčana pomoć, imaju evidentiranog zakonskog zastupnika ili staratelja, mogu samostalno raspolagati sredstvima ove novčane pomoći, izuzev ako za nemogućnost samostalnog raspolaganja sredstvima postoji drugi razlog osim maloletstva, u kom slučaju to lice zastupa evidentirani zakonski zastupnik ili staratelj, u skladu sa zakonom.

Korisnicima koji nemaju platni račun u Banci, biće otvoren poseban namenski platni račun za uplatu novčane pomoći, i o tom platnom računu i uplati se mogu informisati elektronskim putem, preko Portala Ministarstva finansija – Uprave za trezor. Banka neće zaračunavati troškove za otvaranje ili održavanje posebnih namenskih računa, a novčana sredstva po uplati na račun mogu biti podignuta u bilo kojoj ekspozituri Banke, uz važeću ličnu kartu.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa isplatom novčane pomoći, kao i podacima koji su bankama dostavljeni, potrebno je elektronskim putem kontaktirati Ministarstvo finansija, preko Portala Uprave za trezor https://idp.trezor.gov.rs/prijava.

 

Chat