• Nema predloga

Nova funkcionalnost Banca Intesa mobilne aplikacije „Doniraj kroz aplikaciju“ omogućava klijentima donacije humanitarnoj organizaciji SOS Dečija sela Srbija

Banca Intesa je u okviru svoje mobilne  aplikacije digitalnog bankarstva klijentima omogućila novu funkcionalnost „Doniraj kroz aplikaciju“, putem koje prilikom digitalnog plaćanja mogu da zaokruže iznos plaćanja i razliku doniraju organizaciji SOS Dečija sela Srbija.

Nova funkcionalnost „Doniraj kroz aplikaciju“ omogućava korisnicima digitalnog bankarstva da, na veoma jednostavan način, ukoliko žele, pruže svoj doprinos i podrže socijalnu inkuziju društveno osetljivih kategorija. Prilikom unosa određenog iznosa u okviru platnog naloga na mobilnoj aplikaciji, korisnicima je automatski ponuđena opcija da doniraju novčana sredstva. Iznos koji se može donirati se zaokružuje na prvu sledeću stotinu, u iznosu do najviše 100 dinara, gde se ta razlika direktno usmerava na račun organizacije SOS Dečija sela Srbija kao donacija. Korisnik može donirati novac neograničeno puta, bez dodatnih troškova.

Chat