• Nema predloga

Banca Intesa Beograd povodom Svetskog dana štednje

Banca Intesa Beograd podržava predlog i priključuje se akciji guvernera NBS. Povodom Svetskog dana štednje, želeći da stimuliše štednju kod stanovništva, Banca Intesa Beograd  za sve oročene devizne štedne uloge, preko 3 meseca, otvorene u periodu 31.10.- 06.11. 2005.godine, uvećala kamatne stope. Kamatne stope za oročene devizne štedne uloge se uvećavaju tako da za ovu sedmicu iznose
na 3 meseca  do 4%,
na 6 meseci  do 5%,
a na 12, 24 i 36 meseci do 8%.

Devizna štednja Banca Intesa Beograd je prošle godine, povećana za više od 80%, i u ovoj godini konstantno raste tako da  danas  ukupna štednja građana (DINARSKA I DEVIZNA) prelazi 20 milijardi dinara, od čega devizna štednja iznosi više od 230 miliona evra, zahvaljujuči čemu se Banca Intesa Beograd nalazi u samom vrhu rangiranja banaka u Srbiji, po ovom pokazatelju.

Ovakve rezultate Banca Intesa Beograd postiže zahvaljujći  stimulativnim kamatnim stopama na štednju tokom cele godine i  mogućnosti  mesečne isplate kamate na devizne depozite oročene na 12, 24 i 36 meseci. Ovaj vid štednje je veoma atraktivan za vlasnike stare devizne štednje, iako je namenjen svim fizičkim licima koja polože više od 1,000 evra na deviznu štednju u Banca Intesa Beograd, odnosno protivvrednost ovog iznosa u valuti USD.

Banca Intesa Beograd u svim ekspoziturama nudi fizičkim licima najpovoljniji kurs ukoliko kupuju EUR-e uz istovremenu uplatu na oročenu deviznu štednju na 3, 6, 12 i više meseci.

Banca Intesa Beograd ove godine obeležava Dan štednje na više načina:

  • Uvodi  više kamate na štednju za period od 31.10. do 06.11.2005. godine,  podržavajući  akciju guvernera NBS,
  • Poklanja  100 štednih knjižica sa ulozima od 6 000,00 dinara, nezbrinutoj deci, štićenicima ustanove u Zvečanskoj;

1)  Banca Intesa Beograd podržava predlog i priključuje se akciji guvernera NBS. Zbog toga povodom Svetskog dana štednje, želeći da stimuliše štednju kod stanovništva, Banca Intesa Beograd je za sve oročene devizne štedne uloge, preko 3 meseca, otvorene u periodu 31.10.- 06.11. 2005.godine, uvećala kamatne stope.
Kamatne stope za oročene devizne štedne uloge se uvećavaju tako da za ovu sedmicu iznose
na 3 meseca  do 4%,
na 6 meseci  do 5%,
a na 12, 24 i 36 meseci do 8%.
Uvećane kamate se u pomenutom periodu primenjuju na  sve valute koje se i inače mogu polagati na oročenu deviznu štednju. S obzirom na izuzetne efekte  povećanja devizne štednje građana u Banca Intesa Beograd postignute sličnom akcijom prošle godine, očekujemo još bolje rezultate u 2005. 
                                                    
2)  Banca Intesa Beograd  kontinuirano pomaže mlade a podom Svetskog dana štednje, već drugu godinu za redom organizuje  akciju pomoći i upoznavanja mladih sa štednjom. I ove godine  Banca Intesa Beograd posebnu pažnju i pomoć upućuje kategoriji naših sugrađana i budućih štediša koji su iz različitih razloga lišeni roditeljskog staranja. S obzirom na tu činjenicu Banka je obezbedila poklon od ukupno 600 000,00 dinara starijim štićenicima Centra u Zvečanskoj.  Štedne knjižice sa dinarskim neoročenim štednim ulogom od 6 000,00 dinara, dobiće  stotinu dece bez roditeljskog staranja, srednjoškolskog i studentskog uzrasta,  štićenike  Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, odnosno Doma za srednjoškolsku i studentsku omladinu u Zvečanskoj ulici.

Chat