• Nema predloga

Kredit Evropske Investicione Banke namenjen malim i srednjim preduzećima, infrastrukturi i industriji

Banca Intesa ad Beograd i Evropska Investiciona Banka (EIB) su 04. aprila 2006.godine u Beogradu potpisale Ugovor o odobravanju investicionog kredita čija je vrednost 40 miliona evra.

Banca Intesa ad Beograd i Evropska Investiciona Banka (EIB) su 04. aprila 2006.godine u Beogradu potpisale Ugovor o odobravanju investicionog kredita čija je vrednost 40 miliona evra. Ova sredstva će Banca Intesa ad Beograd koristiti za dugoročno finansiranje malih i srednjih preduzeća, lokalnih vlasti i aktivnosti lizing kompanija, u projektima iz oblasti energetike, infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, zaštite životne sredine, industrije i usluga. Banca Intesa ad Beograd očekuje da će kroz obezbeđivanje dugoročnih investicionih sredstava, koja će biti plasirana po najpovoljnijim uslovima na tržištu, sa niskim kamatnim stopama i rokom otplate i do 15 godina, doprineti otvaranju novih radnih mesta i finalizaciji infrastrukturnih projekata koji su ostali nedovršeni usled nedostatka finansijskih sredstava, te da će time pozitivno uticati na društveni i ekonomski razvoj privredog ambijenta u zemlji.Sredstva EIB-a učestvovaće sa 50% u finansiranju pojedinačnih investicionih projekata, dok će preostali deo biti finansiran iz sredstava Banca Intesa ad Beograd.Evropska Investiciona Banka osnovana je 1958. godine i za cilj ima finansiranje i kreditiranje kapitalnih investicija u Evropi, pogotovo regionalnog razvoja, širenja trans-evropskih saobraćajnih mreža, telekomunikacija i energetike, istraživanja, razvoja i inovacija, zaštite i unapređenja životne sredine, zdravstva i obrazovanja. Potpisivanje ovog ugovora naglašava interesovanje EIB-a za ulaganja u razvoj privrednog i socijalnog sektora i tržišta rada u našoj zemlji, a angažovanje Banca Intesa ad Beograd u ovakvoj inicijativi i partnerstvo sa važnim nadnacionalnim institucijama predstavljaju uspešan nastavak sprovođenja politike Bankarske Grupacije Intesa koja, pored zauzimanja liderske pozicije na tržištu, podrazumeva i kreiranje i realizaciju projekata društvene i nacionalne odgovornosti i značaja.Na konferenciji za štampu govorili su potpredsednik EIB-a Gerlando Genuardi, predstavnik Banca Intesa iz Milana Antonietta Guidali, i generalni direktor Banca Intesa ad Beograd Draginja Đurić, a prisustvovao je i italijanski ambasador Alessandro Merola.

Chat