• Nema predloga

Banca Intesa novi vlasnik Delta Banke

Banca Intesa novi vlasnik Delta Banke

Banca Intesa je kupovinom 90% akcija plus jedna akcija, završila akviziciju Delta Banke a.d. Beograd, za 333 miliona evra, nakon prihvatanja, od strane prodavaca, ponude o preuzimanju, objavljene 20. jula 2005. godine, a saglasno odobrenju i ispunjenju svih uslova iz Ugovora o prodaji akcija.Prateći Ugovor sa akcionarima reguliše i izvršenje prava kupovine preostalih 10 % akcija minus jedna akcija od strane Bance Intesa, odnosno pravo prodaje istih akcija od strane prodavca, u periodu od naredne četiri godine.Delta Banka je druga banka u Srbiji i Crnoj Gori po bilansnoj sumi. Zaključno sa decembrom 2004. godine, bilansna suma Banke je iznosila 691 milion evra, depoziti klijenata 553 milona evra, odobreni krediti klijentima 332 miliona evra i vrednost kapitala 114 miliona evra. Za dvanaest meseci, zaključno sa 31. decembrom 2004. godine, neto profit Banke je iznosio 22 miliona evra. Njena mreža rasprostranjena širom zemlje od 144 organizacionih jedinica, organizovane u 16 regionalnih centara opslužuje preko 400.000 klijenata.Ovom akvizicijom, Banca Intesa je ojačala svoju poziciju u Centralnoj i Istočnoj Evropi shodno strategiji koja je usvojena Business planom za period 2005-2007 godina.

Chat