• Nema predloga

Stambeni krediti Banca Intesa Beograd

Posle temeljnih priprema Banca Intesa Beograd je u svoju ponudu uvrstila ono što je nedostajalo – stambene kredite.

Banca Intesa Beograd, uz lidersku poziciju u poslovanju sa privredom, sve intenzivnije radi i sa fizičkim licima kojima je namenjen širok spektar proizvoda i usluga, što potvrđuje i rast tržišnog učešća. Posle temeljnih priprema Banca Intesa Beograd je u svoju ponudu uvrstila ono što je nedostajalo – stambene kredite. Analizirajući potrebe stanovništva na našem tržištu kada je reč o stambenim kreditima, i sve probleme sa kojima se građani susreću u procesu dobijanja kredita za kupovinu nepokretnosti, Banca Intesa Beograd je odlučila da ponudi više različitih modela stambenih kredita, kako bi svako mogao da izabere onaj koji najviše odgovara njegovim potrebama i mogućnostima.

Jedninstveno u ponudi stambenih kredita Banca Intesa Beograd je: fleksibilnost, odnosno postojanje pet različitih modela prilagođenih potrebama različitih ciljnih grupa; mogućnost dva solidarna dužnika uz podnosioca zahteva za kredit, koji pri tom ne moraju biti članovi porodice niti imati istu adresu boravka (odnosno jednog sadužnika u modelu osiguranom kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita sa kojom Banca Intesa Beograd danas potpisuje ugovor); kao i izdavanje Sertifikata koji potvrđuje odobrenje stambenog kredita i olakšava dalju proceduru ugovaranja kupoprodaje nekretnine. Nema dodatnih početnih troškova koji opterećuju podnosioce zahteva, kao što su naknade za obradu kreditnog zahteva i administrativni troškovi (osim kod modela kredita osiguranog kod Nacionalne korporacije). U slučaju prevremene otplate kredita klijent ne plaća proviziju ukoliko otplaćuje manje od 20% od preostalog duga jednom godišnje, odnosno plaća 1% provizije ako vraća više od 20% dugovanja. Ostale pogodnosti ovih stambenih kedita su minimalno učešće od svega 5% od vrednosti nekretnine i jedan od najdužih rokova otplate na tržištu – 30 godina. Nisu potrebni ni depozit i žiranti, a zdravstveno i životno osiguranje nisu neophodni.

Svi stambeni krediti Banca Intesa Beograd su na bazi hipoteke i indeksirani u evrima jer je to najrealnije za naše tržište. Kao deo politike o transparentnosti treba naglasiti da su nominalna i efektivna kamatna stopa jednake za sve modele kredita, osim za model osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita. Krediti će se u početku odobravati isključivo na bazi hipoteke na uknjižene nepokretnosti, a u pripremi su i modeli za neuknjižene, odnosno nekretnine u izgradnji, koje će Banca Intesa Beograd uskoro ponuditi tržištu.

Model broj 1 je kredit osiguran kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Iznos kredita može biti od 10.000 evra do 80% od iznosa vrednosti nepokretnosti koja se kreditira, uz učešće od najmanje 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine. Rok otplate je od 11 do 30 godina, nominalna kamatna stopa je 6M EURIBOR +3,9% godišnje (ukupno 6,9%), a efektivna kamatna stopa je od 7,05% do 7,3%. Ovaj model  stambenih kredita je jedini za koji se plaća jednokratna naknada za obradu kreditnog zahteva, koja iznosi 0,5% ukupnog iznosa kredita ili najmanje 200 evra, kao i naknada na ime administrativnih troškova nacionalne korporacije koja iznosi 30 evra u dinarskoj protivvrednosti.
 
Model broj 2 je kredit na bazi 20% učešća sa fiksnim rokom otplate. Iznos kredita za ovaj model se takođe kreće između 10.000 evra i 80% od vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita. Rok otplate je između 11 i 30 godina, i ne menja se bez obzira na promenu kamatne stope koja iznosi 6M EURIBOR +6% godišnje. Ovaj model kredita je posebno pogodan za klijente koji ne ispunjavaju uslove za kredit osiguran kod Nacionalne korporacije.

Model broj 3 je kredit na bazi 20% učešća sa fiksnim anuitetom, dakle ne menja se po mesecima bez obzira na promenu iznosa kamate. Kamatna stopa je ista kao i kod modela broj 2, s tim što njene promene mogu skratiti ili produžiti prvobitno utvrđeni rok otplate kredita. Maksimalan rok otplate kredita iznosi 25 godina, a ukoliko dođe do povećanja kamatne stope može se produžiti maksimalno do 30 godina. Iznos kredita u ovom modelu kreće se od 10.000 evra do 80% od vrednosti nekretnine.

Modeli broj 4 i 5 namenjeni su prevashodno mladim parovima, ali i svim ostalim klijentima koji nemaju početni kapital a žele da imaju nekretninu u svom vlasništvu, s obzirom na minimalno učešće od svega 5% i odsustvo početnih troškova.

Model broj 4 je kredit na bazi 5% učešća sa fiksnim rokom otplate. Iznos kredita koji se odobrava može se kretati između 10.000 evra i 95% od vrednosti nekretnine koja se kupuje, uz učešće od najmanje 5% od kupoprodajne vrednosti nekretnine. Rok otplate je od 11 do 30 godina, i ne menja se bez obzira na promene u mesečnom iznosu kamate, koja dalje može da utiče na promenu iznosa mesečnog anuiteta. Kamatna stopa za ovaj model iznosi 6M EURIBOR +7,5% godišnje, uz konformni metod obračuna.

Model broj 5 je stambeni kredit na bazi 5% učešća sa fiksnim anuitetom. Kamatna stopa ista je kao i u modelu broj 4, s tim što promena njenog mesečnog iznosa utiče na skraćivanje ili produžavanje roka otplate. Rok otplate ovog modela kredita se kreće od 11 do 25 godina, s tim što se u slučaju porasta iznosa kamate može produžiti na 30 godina. Iznos može biti od 10.000 evra do 95% od vrednosti nepokretnosti, uz minimalno učešće od 5%.

Primer za kredit osiguran kod Nacionalne korporacije: ukoliko je iznos kredita 40.000 evra a rok otplate 30 godina, NKS će iznositi 6,9%, EKS 7,05% a mesečna rata će biti 256 evra.

Proces dobijanja stambenih kredita Banca Intesa Beograd je veoma brz i jednostavan. Krediti će se izdavati u 36 posebno određenih ekspozitura širom Srbije, kako bi se građanima omogućilo da sve obave u svom gradu, bez potrebe da dolaze u Beograd. Kredite će odobravati posebno edukovani savetnici za klijente, specijalisti za stambene kredite, kako bi se klijentima pružila što kvalitetnija i brža usluga. Ukoliko je klijent dobro obavešten i pripremljen i već je izabrao nekretninu za čiju će kupovinu tražiti kredit, proces može trajati samo sedam dana. Ispitivanje kreditne sposobnosti se obavlja za samo tri radna dana, i ako se utvrdi da je klijent kreditno sposoban, Banca Intesa Beograd mu izdaje specijalni Sertifikat koji ima rok važnosti od 60 dana i potvrđuje dobijanje stambenog kredita i olakšava dalju proceduru ugovaranja kupoprodaje nekretnine. Po dostavljanju odgovarajuće dokumentacije u vezi sa nepokretnošću banka u roku od tri radna dana klijentu odobrava izdavanje stambenog kredita.

Opšti uslovi koje klijent treba da ispuni kako bi dobio stambeni kredit Banca Intesa Beograd su:

• Iznos anuiteta za otplatu kredita (uključujući glavnicu i kamatu) može biti maksimalno u visini 50% zarade korisnika kredita ili zbira zarada solidarnih dužnika umanjenog za druge obustave.
• Korisnik kredita može imati maksimalno 65 godina u momentu završetka otplate kredita.
• Korisnik kredita mora imati pozitivan izveštaj kreditnog biroa.

Instrumenti obezbeđenja su:

• 3 blanko solo menice korisnika kredita (i solidarnog dužnika)
• Trajni nalog za naplatu anuiteta na teret tekućeg računa korisnika kredita
• Uslovna administrativna zabrana korisnika kredita (i solidarnog dužnika)
• Jednostrana hipoteka „izvršna vansudska“ I reda u korist banke na uknjiženoj nepokretnosti odgovarajuće vrednosti
• Polisa osiguranja od osnovnih rizika i dodatnog rizika izlivanja vode iz instalacija na objektu nad kojim se uspostavlja hipoteka, vinkularna u korist banke

Procedura dobijanja stambenih kredita Banca Intesa Beograd je brza i jednostavna, u samo pet koraka, odnosno pet poseta banci, s tim da dobro obavešten i pripremljen klijent može dobiti kredit i za samo tri posete.

Korak broj 1: specijalista za stambene kredite pomaže klijentu prilikom odabira modela kredita koji mu najviše odgovara u skladu sa podacima o zaradi i mesečnim troškovima. Tom prilikom klijent dobija formular koji overava kod poslodavca, kao i spisak dokumenata koja teba da donese u banku prilikom sledećeg dolaska.

Korak broj 2 podrazumeva proveru dostavljene dokumentacije, utvrđivanje kreditne sposobnosti klijenta, obaveštavanje klijenta o maksimalnom iznosu kredita (u roku od tri radna dana) i dostavljanje Sertifikata na klijentovu kućnu adresu, sa rokom važnosti od 60 dana, u kome će klijent pronaći odgovarajuću nekretninu, ukoliko je već nije pronašao.

Korak broj 3 predstavlja obaveštavanje klijenta o konačnom odobrenju kredita, nakon što je klijent doneo ispravnu i potpunu dokumentaciju.

Korak broj 4: nakon dobijanja obaveštenja o odobrenom kreditu, klijent donosi Ugovor o kupoprodaji overen u Sudu, potpisuje Ugovor o kreditu i dobija dokumentaciju neophodnu za konstituisanje hipoteke koju overava u Sudu.

Korak broj 5 sastoji se od dostavljanja preostale dokumentacije (menice, polisa osiguranja nekretnine), klijentovog potpisivanja menica, i puštanja sredstava na račun prodavca nekretnine od strane banke.

Spisak ekspozitura Banca Intesa Beograd u kojima će se izdavati stambeni krediti i gde zainteresovane očekuju specijalisti za stambene kredite:

U Beogradu:

• Zemun, Glavna 30
• Novi Beograd, Tošin bunar 128
• Novi Beograd, Milentija Popovića 7a
• Čukarica, Požeška 128
• Palilula, Bulevar Kralja Aleksandra 288
• Voždovac, Ustanička 130
• Stari grad, Knez Mihailova 30
• Stari grad, Kolarčeva 5
• Stari grad, Studentski trg 7

U  ostalim gradovima Srbije:

• Trstenik, Cara Dušana bb
• Kruševac, Čolak Antina 9
• Kruševac, Mirka Tomića 4
• Kruševac, Vece Korčagina 18
• Kragujevac, Kralja Petra I 46
• Kraljevo, Trg Jovana Sarića 8
• Paraćin, Kralja Petra I 4
• Novi Pazar, AVNOJ-a 6
• Jagodina, Narodne omladine bb
• Vranje, Kralja Stevana Prvovenčanog 68
• Niš, Sinđečićev trg 18
• Leskovac, Trg Revolucije 7
• Pirot, Branka Radičevića 18
• Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4 
• Novi Sad, Bulevar Oslobođenja 32
• Subotica, Dimitrija Tucovića 2
• Zrenjanin, Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb
• Pančevo, Štrosmajerova 1
• Pančevo, Karađorđeva 2-4
• Požarevac, Trg Radomira Vujovića 12
• Kikinda, Braće Tatića 16
• Vršac, Sterijina 19a
• Šabac, Gospodar Jevremova 44
• Valjevo, Vuka Karadžića 5
• Čačak, Kuželjeva 1
• Užice, Dimitrija Tucovića 59
• Loznica, Pašićeva 2

Chat