• Nema predloga

Povodom saopštenja kabineta guvernera NBS o bankama koje ne koriste korektan kurs prilikom obračuna mesečnih otplatnih rata za odobrene kredite

Banca Intesa Beograd obaveštava građane i korisnke kreditnih usluga ove banke, da svoje poslovanje bazira na politici potpune transparentnosti ponude i poštovanju principa korektnog poslovanja sa građanstvom

Banca Intesa Beograd obaveštava građane i korisnke kreditnih usluga ove banke, da svoje poslovanje bazira na politici potpune transparentnosti ponude i poštovanju principa korektnog poslovanja sa građanstvom i prilikom odobravanja kredita vezanih za stranu valutu i uplate rata u dinarima koristi isključivo zvaničan, srednji  kurs NBS koji važi na dan puštanja kredita odnosno na dane uplate rata, dakle aktuelni kurs na dan uplate. Srednji kurs NBS se u Banca Intesa uvek primenjuje čime su uvažene sve aktuelne promene kursa i obračun mesečnih rata usklađen sa promenom kursa evra. Isključena je mogućnost primena različitih kurseva sa kursne liste ( prodajni, srednji, kupovni) prilikom otplate kredita, što smatraju najkorektnijim metodom obračuna kojim se štiti interes klijenata. To u praksi znači da je  klijentima ova banka poslednjih meseci, u skladu sa apresijacijom dinara, obračunavala niže rate za kredite, na teret svojih prihoda, odnosno da je  zabeležila značajan iznos ukupnih negativnih  kursnih razlika.

Chat