• Nema predloga

Banca Intesa zaokružuje ponudu u oblasti stambenog kreditiranja

Potpisivanjem Ugovora sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, Banca Intesa se priključuje programu subvencioniranog stambenog kreditiranja mladih.

Potpisivanjem Ugovora sa Ministarstvom finansija Vlade Republike Srbije i Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, Banca Intesa se priključuje programu subvencioniranog stambenog kreditiranja mladih.

Ugovor o regulisanju međusobnih odnosa u poslovima stambenog kreditiranja stanovništva uz korišćenje sredstava iz budžeta Republike Srbije, potpisali su Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa Beograd, Silvio Pedrazzi, zamenik predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa, Mlađan Dinkić, ministar finansija u Vladi Republike Srbije i Aleksandar Jović, direktor Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Stambeni krediti sa subvencijom države biće odobravani sa rokom otplate do 25 godina, uz učešće od 30%, od čega država obezbeđuje 20% iz budžeta Republike Srbije, a 10% obezbeđuje sam korisnik. Preostalih 70% vrednosti nekretnine ili traženog iznosa kredita, finansira banka iz sopstvenih izvora uz redovnu kamatnu stopu po kreditu od 6M EURIBOR plus 3,9% na godišnjem nivou. Kamata na iznos dela kredita koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije iznosi 0,1% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 5 godina i grejs periodom od 20 godina. Kompozitna kamatna stopa koja je primenjiva na celokupan iznos kredita iznosi 4,76%.

Krediti su namenjeni građanima Republike Srbije do 45 godina starosti, koji nemaju rešeno stambeno pitanje i nemaju stambeni kredit u korišćenju ili ne poseduje u vlasništvu stambeni objekat u celosti. Ukoliko imaju nekretninu/nekretnine u vlasništvu kredit za kupovinu nove nekretnine mogu dobiti u visini razlike između vrednosti nekretnine/nekretnina koju poseduju i vrednosti nove nekretnine. Maksimalni iznos kredita je 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Korisnik kredita u kreditnu sposobnost može uključiti još jedno kreditno sposobno lice u svojstvu sadužnika i u tom slučaju mesečni anuitet ne sme opteretiti više od 50% njihovih ukupnih mesečnih neto primanja.

Za obezbeđenje kredita neophodna je hipoteka prvog reda na nekretnini koja je predmet kupovine ili na nekoj drugoj nekretnini, polisa osiguranja na građevinsku vrednost nekretnine koja je predmet hipoteke i blanko sopstvena menica potpisana od strane korisnika kredita.
Sa željom da se u što kraćem roku izađe u susret klijentima, Banca Intesa će početi sa prijemom zahteva za stambene kredite uz subvenciju države od 6.11.2006.godine. U početku će se ovi krediti odobravati u navedenim ekspoziturama Banca Intesa, da bi se kasnije njihova realizacija nastavila u svih 50 za to namenjenih ekspozitura.

 • Intesa Casa Centar za stambene kredite Beograd, Resavska 1-3
 • Beograd, Knez Mihailova 30
 • Intesa Casa Centar za stambene kredite Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4
 • Intesa Casa Centar za stambene kredite Pančevo, Štrosmajerova 1
 • Niš, Sinđelićev trg 18
 • Kragujevac, Kralja Petra I 46
 • Užice, Dimitrija Tucovića 129

Primer obračuna kamatne stope za subvencionirane kredite:

Kupoprodajna cena      50.000
Učešće klijenta                  5.000
Kredit banke                  35.000 
Rok otplate kredita banke    240 meseci 
Kamatna stopa     7.47% godišnje 
Kredit iz budžeta           10.000 
Rok otplate kredita iz budžeta   60 meseci 
Kamatna stopa     0.1% godišnje 
EKS za kredit Banke    7.81%
EKS za kredit iz budžeta    0.01%
Anuitet za kredit Banke     EUR 276
Anuitet za kredit iz budžeta   EUR 210
Za ukupan iznos kredita 45.000, na ukupan rok otplate od 300 meseci, kompozitna (ukupna) kamatna stopa iznosi 4,76% godišnje

Uvođenjem stambenih kredita sa subvencijom države, Banca Intesa je u celosti zaokružila ponudu stambenih kredita, koja sada obuhvata pet različitih modela:

 • stambeni krediti sa subvencijom države, uz kompozitnu kamatnu stopu od 4,76%;
 • stambeni krediti osigurani kod Nacionalne korporacije, uz efektivnu kamatnu stopu od 7,7%;
 • satambeni krediti za kupovinu uknjiženih nekretnina na bazi 20% učešća, sa efektivnom kamatnom stopom u visini od 9,57%;
 • stambene kredite za kupovinu izgrađenih neuknjiženih nekretnina i uspostavljanje hipoteke na njima, uz učešće od 20%, rok otplate do 30 godina i EKS 9,74% godišnje, za kredite indeksirane u evrima.
 • krediti za refinansiranje stambenih kredita kod drugih banaka, koji građanima omogućuju da svoj stambeni kredit otplaćuju uz duži rok otplate – do 30 godina i povoljniju efektivnu kamatnu stopu od 7,3% i na taj način plaćaju manju mesečnu ratu. 

Jedinstvene pogodnosti koje nudi Banca Intesa podrazumevaju minimalno učešće od svega 5% vrednosti kreditirane nekretnine, rok otplate do 30 godina, odsustvo bankarskih provizija, mogućnost kreditiranja neuknjiženih nekretnina, kao i mogućnost preliminarnog odobrenja kredita. Stambeni krediti Banca Intesa se realizuju i otplaćuju po srednjem kursu NBS i indeksirani su isključivo u evrima.
U nastojanju da klijentima dodatno olakša i pojednostavi proces kupovine nekretnine i realizaciju stambenih kredita, Banca Intesa je otvorila i dva specijalizovana centra za stambene kredite – Intesa Casa. U njima su građanima na raspolaganju stručni savetnici i specijalisti za stambene kredite koji će im pružiti odgovore na sva pitanja u vezi sa stambenim kreditima. Intesa Casa centri za stambene kredite nalaze se u Beogradu u Resavskoj ulici broj 1 – 3, i Novom Sadu u bulevaru Mihajla Pupina broj 4, a u Pančevu u Štrosmajerovoj ulici broj 1 otvorena je kancelarija u kojoj kilijente očekuje mobilni savetnik za stambene kredite.

Od maja 2006. godine, kada je započela sa stambenim kreditiranjem stanvništva, Banca Intesa je realizovala 500 stambenih kredita ukupne vrednosti od 20 miliona evra.

Chat