• Nema predloga

Iskoristite mesec najpovoljnijih kamata na štednju

Banca Intesa Beograd još jednom je poboljšala uslove za oročenu štednju u evrima za sve postojeće kategorije štednje...

U nastojanju da da dodatni podsticaj rastu štednje i poboljšanju ročne strukture ovih depozita, Banca Intesa Beograd još jednom je poboljšala uslove za oročenu štednju u evrima za sve postojeće kategorije štednje, koje se razlikuju po periodima oročenja i visini štednih uloga. S obzirom da je analizom ustanovljeno da su građani u prethodnom periodu najviše štedeli iznose do 10.000 evra, uglavnom oročene na kraće periode,  Banka je uvela tri nove kategorije štednje – za uloge do 2.000, od 2.001 do 5.000 i od 5.001 do 10.000 evra i u tim kategorijama najviše povećala kamatne stope. Stimulativne kamatne stope, koje u pojedinim slučajevima prevazilaze 6 odsto, primenjivaće se do kraja novembra.

Nakon što je Narodna banka Srbije smanjila stopu obavezne rezerve na dinarske depozite sa 18 na 15 odsto, Banca Intesa Beograd je povećala kamatne stope na dinarsku štednju u proseku za 3 indeksna poena. Najviše kamatne stope na oročene dinarske štedne depozite sada se kreću do 19 odsto.

Povoljniji uslovi štednje već su rezultirali sa dodatnih 12 miliona evra oročenih  depozita, prikupljenih samo u prvih pet dana u mesecu štednje, kaže Dejan Tešić, člana Izvršnog odbora Banca Intesa i direktor Divizije za poslovanje sa stanovništvom i malim biznisom i dodaje da je preko 40 odsto novoprikupljenih depozita dugoročnog karaktera, što jasno ukazuje da se obim i struktura štednje pomeraju u željenom pravcu.

Prilikom oročavanja štednje na periode duže od 6 meseci, Banca Intesa Beograd, kao dodatnu pogodnost, građanima pruža mogućnost kupovine evra po stimulativnom kursu, koji je niži od prodajnog kursa NBS-a za efektivu. Takođe, kao još jedan novitet u ponudi, Banca Intesa sabira uloge građana prilikom oročavanja na isti rok i na taj način im omogućava automatski prelazak u kategoriju sa višom kamatnom stopom. Otvaranjem a vista ili oročenog deviznog računa sa minimalnim ulogom od 250 evra, klijenti stiču pravo na besplatnu Visa electron platnu karticu.

Vlasnici deviznih štednih uloga u Banca Intesa Beograd mogu da vrše plaćanja prema inostranstvu, primaju sredstva iz inostranstva, unovčavaju ino-čekove, kupuju putničke čekove American Express.

Banca Intesa Beograd je po obimu štednje jedna od vodećih banaka na srpskom tržištu, sa deviznim ulozima u visini od 393 miliona evra, i dinarskim ulozima od 250 miliona dinara, na dan 30.10.2006.
Depozitni potencijal banke je od kraja 2005. godine značajno porastao, tako da je Banca Intesa Beograd zadržala lidersku poziciju po visini ukupnih depozita privrede i ojačala svoju poziciju u domenu poslovanja sa stanovništvom, što potvrđuje i porast devizne štednje za 45% i dinarske štednje za čak 120% u odnosu na kraj 2005. godine. Činjenica da je ukupan broj depozita u Srbiji u konstantnom porastu jasan je znak da se vraća poverenje građana u banke i bankarski sistem.

AKCIJA „MESEC ŠTEDNJE“

KAMATNE STOPE U NOVEMBRU 2006.*

Kamatna grupa

Raspon štednih uloga u EUR

A vista
štednja

Oročena devizna štednja

1
mesec

3
meseca
6
meseci
12
meseci
24
meseca
36
meseci

1.

do 2.000

1%

3%

4%

4,5%

5%

5,4%

5,8%

 2.

 2.001 – 5.000

 1%

3%

4%

4,5%

5,1%

5,4%

5,8%

3.

 5.001 – 10.000

 1%

3%

4,3%

 5%

5,2%

5,6%

5,9%

4.

od 10.001 do 25.000

1%

3%

4,3%

5%

5,4%

5,6%

5,9%

5.

od 25.001 do 50.000

1%

3%

4,5%

5,3%

5,5%

5,7%

6%

6.

preko 50.000,01

1%

3%

4,5%

5,3%

5,6%

5,8%

6,3%