• Nema predloga

Subvencionisani stambeni krediti u Banca Intesa po novim uslovima

Banca Intesa počela je da odobrava stambene kredite sa subvencijom države na rok do 30 godina, uz minimalno učešće od 5 odsto.

Nakon što je Vlada Srbije preduzela mere u pravcu poboljšanja uslova stambenog kreditiranja građana Srbije, Banca Intesa počela je da odobrava stambene kredite sa subvencijom države na rok do 30 godina, uz minimalno učešće od 5 odsto.

Od ukupnog učešća od 25%, država obezbeđuje 20% iz budžeta Republike Srbije, a 5% obezbeđuje sam korisnik. Preostalih 75% vrednosti nekretnine ili traženog iznosa kredita, finansira banka iz sopstvenih izvora uz redovnu kamatnu stopu po kreditu od 6M EURIBOR + 3,9% na godišnjem nivou. Kamata na iznos dela kredita koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije iznosi 0,1% na godišnjem nivou, sa rokom otplate od 5 godina i grejs periodom do 25 godina. Kompozitna kamatna stopa koja je primenjiva na celokupan iznos kredita varira u zavisnosti od ročnosti. Tako, na primer za rok otplate od 20 godina kompozitna kamatna stopa iznosi 4,5%, a na rok od 30 godina 5 odsto.

Stambene kredite sa subvencijom države mogu da koriste građani Republike Srbije do 45 godina starosti, bez obzira na bračni status, koji nemaju adekvatno rešeno stambeno pitanje. To znači da i oni kojima treba veći stambeni prostor, mogu da svoj stan u vlasništvu prodaju i uz pomoć subvencionisanog stambenog kredita dođu do većeg stana.

Maksimalni iznos kredita je 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti. Mesečna rata ne sme da prelazi 50 odsto redovnih mesečnih primanja korisnika kredita. Ukoliko želi da poveća sopstvenu kreditnu sposobnost, korisnik kredita može da uključi u otplatu još jedno lice, koje ne mora da bude član porodice. U tom slučaju mesečni anuitet ne sme da optereti više od 50% njihovih zajedničkih mesečnih neto primanja.

Za obezbeđenje kredita neophodna je hipoteka prvog reda na nekretnini koja je predmet kupovine ili na nekoj drugoj nekretnini.

Banca Intesa koristi „kolačiće“ kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadražaja.
Za više informacija kliknite na Postavka kolačića. (POLITIKA PRIVATNOSTI)