• Nema predloga

Banca Intesa pokrovitelj emisije obveznica Grada Šapca

Banca Intesa i Grad Šabac potpisali su danas Ugovor o pokroviteljstvu prve emisije municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 400 miliona dinara kojom će biti obezbeđena sredstva za finansiranje infrastrukturnih projekata u gradu. Ovo je prva javna emisija municipalnih obveznica na teritoriji Republike Srbije namenjenih ne samo institucionalnim investitorima, domaćim i stranim pravnim subjektima, već i fizičkim licima. Takođe, u planu je da obveznice Grada Šapca budu prve opštinske hartije od vrednosti koje će biti kotirane na Beogradskoj berzi, što će omogućiti investitorima da trguju na sekundarnom tržištu.

Obveznice nominalne vrednosti od 10.000 dinara indeksirane u evrima po srednjem kursu Narodne banke Srbije biće emitovane po fiksnoj kamatnoj stopi od 6% na godišnjem nivou sa rokom dospeća od sedam godina, uključujući i period počeka od dve godine.

Banca Intesa ima dugogodišnje iskustvo u poslovanju sa lokalnim samoupravama i sarađuje sa preko 90 od ukupno 160 opština u Srbiji, učestvujući pritom sa oko 50 odsto u ukupnim kreditima lokalnoj samoupravi na nivou bankarskog sektora. Takođe, banka je 2012. godine bila pokrovitelj emisije municipalnih obveznica Grada Pančeva u iznosu od 107 miliona dinara.

Chat