• Nema predloga

Banca Intesa počela da plasira subvencionisane kredite za likvidnost i trajna obrtna sredstva

Banca Intesa je danas počela da odobrava zahteve za subvencionisane kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje trajnih obrtnih sredstava u 2014. godini u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uslovima za subvencionisanje kamata za ovu vrstu zajmova.

Maksimalni iznos kredita za preduzetnike i mikro preduzeća iznosi 10 miliona dinara, za mala preduzeća 100 miliona dinara, za srednja preduzeća 400 miliona dinara, a za velika preduzeća 500 miliona dinara. Krediti se odobravaju isključivo u dinarima, sa maksimalnim rokom otplate do 18 meseci u koji je uključen i grejs period do 6 meseci, a po kamatnoj stopi do 5,45% na godišnjem nivou.

Banca Intesa je učestvovala u svim dosadašnjim državnim programima subvencionisanih kredita kao najaktivnija poslovna banka sa tržišnim učešćem od 25% u ukupno odobrenim kreditima. Banka i ove godine beleži značajno interesovanje za pozajmice sa subvencionisanom kamatnom stopom, a do sada je primila oko 700 zahteva za ovu vrstu kredita.

Chat