• Nema predloga

Podrška likvidnosti malog biznisa

Banca Intesa pripremila je specijalnu ponudu kredita za likvidnost namenjenog malim preduzećima i preduzetnicima. Sredstva su do 30. juna ove godine dostupna klijentima Banca Intesa ali i onima koji to žele da postanu, pod istim uslovima.

Kredit za likvidnost banka plasira u vidu dinarskog modela i modela sa valutnom klauzulom. Kredit za likvidnost u dinarima odobrava se u iznosu od 3.000 do 100.000 evra, u dinarskoj protivvrednosti, sa rokom otplate na 15 ili 20 meseci i uz mogućnost korišćenja grejs perioda u trajanju do 3 meseca. Navedena pozajmica, dostupna u okviru specijalne ponude, korisnicima je na raspolaganju uz fiksnu kamatnu stopu koja na godišnjem nivou iznosi već od 12,95 odsto.

Specijalnu ponudu pozajmice za likvidnost mala preduzeća i preduzetnici mogu iskoristiti za nabavku repromaterijala, realizaciju plaćanja ka dobavljačima, izmirivanje finansijsih obaveza i održavanje tekućeg poslovanja.

Chat