• Nema predloga

Banca Intesa i Intesa Leasing ugovorile kreditne linije sa EBRD

Banca Intesa i Intesa Leasing potpisale su ugovore o kreditnim linijama sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnoj vrednosti od 25 miliona evra. Banca Intesa je obezbedila kreditnu liniju od 10 miliona evra za finansiranje projekata unapređenja energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije privatnih preduzeća i lokalnih samouprava, dok je Intesa Leasing ugovorila zajam od 15 miliona evra za finansiranje kupovine opreme, poslovnih objekata i komercijalnih i industrijskih vozila malih i srednjih preduzeća.

“Ovo su značajni ugovori i za nas i za Srbiju, i njihovo potpisivanje se nije moglo desiti u boljem trenutnu budući da odgovara na ključne izazove sa kojima se zemlja suočava, a to su podrška MSP sektoru i energetska efikasnost. Čvrsto verujemo da će napredak na ovom planu omogućiti Srbiji da ostvari značajan pomak u pravcu snažnijeg i održivog rasta.”, rekao je Mateo Patrone (Matteo Patrone), direktor EBRD u Srbiji.

Budući da unapređenje proizvodnje i potrošnje energije predstavlja važan izazov za Srbiju, sredstva EBRD-a koja će plasirati Banca Intesa će doprineti poboljšanju energetske efikasnosti koja će redukovati potrošnju energije i smanjiti uticaj rastućih cena električne energije koje predstavljaju ozbiljan teret za preduzeća i domaćinstva.

„Banca Intesa u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj još od 2009. godine pruža podršku unapređenju energetske efikasnosti preduzeća u Srbiji, verujući da je racionalno korišćenje izvora energije od strateškog značaja za naše klijente, kao i za domaću privredu i društvo u celini. Kreditna linija koju smo danas potpisali će dodatno osnažiti naš potencijal da pomognemo privatnom sektoru, ali i lokalnim samoupravama i javnim preduzećima da poboljšaju svoje poslovanje a time ujedno i damo doprinos održivom razvoju.“, izjavila je Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa.

Mala i srednja preduzeća čine stub srpske privrede, ali je njihov razvoj u velikoj meri sputan nedostatkom dostupnih sredstava. U takvom okruženju lizing predstavlja važno rešenje za finansiranje preduzeća koja u suprotnom slučaju ne bi uspela da obezbede sredstva potrebna za širenje poslovanja. Kreditna linija EBRD-a biće usmerena upravo ka premošćavanju ovog nedostatka.

“Od osnivanja kompanije Intesa Leasing, fokus našeg poslovanja su mala i srednja preduzeća, što potvrđuje i činjenica da je u našem portfoliu više od 70 odsto plasmana upravo klijenatima iz MSP segmenta. Kreditna linija EBRD, od izuzetnog je značaja za Intesa Leasing ali i za naše klijente jer ćemo zahvaljujući ovim sredstvima moći da dodatno unapredimo ponudu naših proizvoda u finansiranju proizvodne i poljoprivredne opreme, teških kamiona ali i opreme za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, te time zadržimo vodeću poziciju na tržištu u datim segmentima”, rekao je Nebojša Janićijević, predsednik Izvršnog odbora Intesa Leasing.

Chat