• Nema predloga

Banca Intesa proglasila pobednike konkursa „Intesa Farmer 2013“

Banca Intesa izabrala je pobednike konkursa Intesa Farmer 2013, izbora za najbolje poljoprivredne proizvođače u kategorijama ratarstvo, povrtarstvo, voćarstvo i stočarstvo. Titulu Intesa Ratar osvojila je Stana Ošap iz Žablja, Intesa Povrtarom proglašen je Jeno Kaposta iz Subotice dok je najbolji kandidat u grupi Intesa Voćar bio Tibor Turi, takođe iz Subotice. Priznanje Intesa Stočar osvojio je Jovan Penov iz Skorenovca kod Kovina.

Sve pobednike konkursa Banca Intesa je nagradila putovanjem u Berlin početkom 2014. godine u okviru kojeg će posetiti jedan od najuglednijih međunarodnih sajmova poljoprivrede, „International Green Week Berlin 2014“.

Na konkurs “Intesa Farmer 2013.” prijavilo se ukupno 165 poljoprivrednika, klijenata Banca Intesa, a nakon proglašenja pet finalista u svakoj od navedenih kategorija, predstavnici stručne komisije posetili su poljoprivredna gazdinstva kako bi se na licu mesta uverili u kvalitet proizvodnje i postignute poslovne rezultate. Projekat “Intesa Farmer 2013” Banka je pokrenula kako bi na još jedan način ukazala na značaj agrarnog sektora kao izuzetno važnog segmenta za ekonomski razvoj zemlje.

Chat