• Nema predloga

BizObrt

Banca Intesa Beograd je proširila ponudu za mala preduzeća i preduzetnike dugoročnim kreditom za finansiranje obrtnih sredstava BizObrt.

Banca Intesa Beograd je proširila ponudu za mala preduzeća i preduzetnike dugoročnim kreditom za finansiranje obrtnih sredstava – BizObrt. Krediti su namenjeni za finansiranje nabavke sirovina, materijala, gotovih proizvoda i robe. Odobravaju se u iznosu od 10.000 do 150.000 evra sa rokovima otplate od 12 do 24 meseca, uz mogućnost korišćenja grejs perioda u trajanju od 3 do 6 meseci. Nominalna kamatna stopa iznosi  od 10 odsto godišnje za kredite indeksirane u evrima, odnosno od 17 odsto godišnje za dinarske kredite. Naknada banke iznosi 1 odsto jednokratno od odobrenog iznosa, tako da je EKS od 11.39 odsto godišnje za kredite indeksirane u evrima, odnosno od 19.98 odsto godišnje za dinarske kredite.

Prema najavi Danijele Tomašević, direktora Sektora za mali biznis Banca Intesa ad Beograd, mala preduzeća i preduzetnici uskoro će imati na raspolaganju i kreditnu liniju  u okviru koje će klijenti Banca Intesa moći da koriste sofisticiranije bankarske proizvode kao što su revolving dinarski i devizni krediti, akreditivi i sve vrste garancija, kao i revolving biznis kartice, a sve u cilju efikasnijeg upravljanja finansijama. Time će ponuda ovom segmentu privrede biti u potpunosti zaokružena i izjednačena u pogledu asortimana sa ponudom za velika preduzeća.

Chat