• Nema predloga

Volonterska akcija Banca Intesa

Banca Intesa organizovala je u subotu volontersku akciju uređenja zaštićenog prirodnog rezervata Carska bara nadomak Zrenjanina. Akcija je označila početak programa korporativnog volonterstva Intesa od srca u okviru kojeg će zaposleni Banke svoje vreme, energiju i znanje ulagati u dobrobit zajednice i očuvanje životne sredine.

Blizu 40 predstavnika rukovodstva Banca Intesa, podeljenih u četiri grupe, učestvovalo je u čišćenju priobalja od invanzivne biljne vrste, farbanju dečjeg igrališta,drvenih klupa i stolova na Izletištu, kao i obeležavanju sadnica na Eko stazi, koji predstavljaju glavna mesta okupljanja posetilaca rezervata.

„Uređenjem ovog jedinstvenog eko sistema želeli smo da ličnim primerom promovišemo ekološku odgovornost i vrednosti društvenog angažovanja, ali i koncept volonterizma kao važnog segmenta društveno odgovornog delovanja Banca Intesa. Verujem da smo danas na pravi način pokrenuli program korporativnog volonterstva Intesa od srca, podstakli zaposlene i pokazali da sopstvenim zalaganjem možemo menjati stvari na bolje“, izjavila je Maja Kolar, direktor Sektora za marketing i komunikacije Banca Intesa.

Chat