• Nema predloga

Nova BIC adresa

Nova BIC adresa Banca Intesa ad Beograd od 04.03.2007. je DBDBRSBG.

Na osnovu ’’Odluke o jedinstvenoj strukturi za identifikaciju i klasifikaciju računa i o planu računa za primenu međunarodnih pravila i IBAN standarda’’ (Sl. glasnik 62/2006) koju je donela Narodna banka Srbije došlo je do promene koda zemlje i kontrolnog broja u okviru IBAN-a.

Od 04.03.2007. godine kod zemlje CS je promenjen u RS, a kontrolni broj za IBAN standard 73 je promenjen u 35.

Došlo je i do promene BIC code Banke, tako da je dosadašnji DBDBCSBG promenjen u DBDBRSBG.

Chat