• Nema predloga

Afirmacija agrarnog sektora

Banca Intesa pokrenula je projekat pod nazivom „IntesaFarmer Godine“ sa ciljem promovisanja poljoprivrede kao izuzetno važnog segmenta za ekonomski razvoj zemlje. Banka će nagraditi najuspešnije poljoprivrednike u četiri kategorije – Intesa ratar, Intesa povrtar, Intesa voćar i Intesa stočar, a najbolji kandidati po mišljenju stručne komisije na poklon će dobiti putovanje u Nemačku u okviru kojeg će posetiti međunarodni sajam poljoprivrede u Berlinu u januaru 2014. godine.

„Banca Intesa izuzetnu pažnju posvećuje agrarnom sektoru i poslovanju sa poljoprivrednim proizvođačima, imajući u vidu veliki ekonomski potencijal ove privredne grane. Pokretanjem projekta IntesaFarmer Godine nastojimo da na još jedan način doprinesemo afirmaciji poljoprivredne proizvodnje u zemlji i jačanju njene konkurentnosti kako u regionu tako i u svetu.“ izjavio je Vlastimir Vuković, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Pravo učešća na konkursu imaju svi poljoprivredni proizvođači, klijenti Banca Intesa, koji se mogu prijaviti od 1. juna do 15. jula popunjavanjem upitnika na web stranici Banke (http://www.bancaintesa.rs/) ili u bilo kojoj blizu 200 ekspozitura širom zemlje. Kriterijumi na osnovu kojih će komisija odlučiti nosioce titule IntesaFarmer Godine u četiri navedene kategorije jesu godišnji rezultati ostvareni kroz poljoprivrednu proizvodnju, primena savremenih tehnologija u proizvodnim aktivnostima, broj članova domaćinstva koji su uključeni u proizvodnju, kao i minimalna trogodišnja saradnja sa Bankom koja podrazumeva kreditni odnos i uredno izmirivanje finansijskih obaveza.

Chat