• Nema predloga

ISP otvara predstavništvo u Sidneju

Intesa Sanpaolo otvara predstavništvo u Sidneju, potvrđujući time opredeljenost Grupe da asistira italijanskim preduzećima koja posluju ili nameravaju da posluju na inostranim tržištima kako bi pronašli nove razvojne mogućnosti.

Predstavništvo u Sidneju, kojim će koordinirati sedište Intesa Sanpaolo grupacije u Hong Kongu, biće lokalna referentna tačka za Australiju u međunarodnoj mreži Divizije za korporativno i investiciono bankarstvo. Pored nove organizacione jedinice, Grupa je na području Azije i Pacifika već prisutna u vidu predstavništava u Šangaju, Singapuru, Tokiju, Pekingu, Ho Ši Min Sitiju, Mumbaju i Seulu koja su takođe u nadležnosti sedišta u Hong Kongu.

Pored razvijanja poslovnih odnosa sa međunarodnim organizacijama, kao i finansijskom i poslovnom zajednicom, predstavništvo u Sidneju će promovisati odgovarajuće bankarske usluge u saradnji sa najvećim bankama u Australiji, nuditi pomoć i savet kompanijama za ulazak i razvoj na lokalnom tržištu, ali će biti posvećeno i akviziciji međunarodnih klijenata. Takođe, nova organizaciona jedinica Grupe će predstavljati bazu privrednim i finansijskim institucijama koje tragaju za investicionim prilikama i partnerstvima u Italiji. Zahvaljujući intenzivnoj saradnji sa sedištem u Hong Kongu, sidnejska filijala će podržati komercijalne bankarske aktivnosti i ponuditi proizvode korporativnim klijentima, proizvode namenjene finansiranju projekata uz poseban osvrt na sektore energije i komunalnih usluga, nafte i gasa, tehnologije, medija i telekomunikacija, te rudarstva i infrastrukture, kao i uslugu upravljanja gotovinom i trgovinske usluge.

Chat