• Nema predloga

Još povoljnija štednja

Sa ciljem da podstakne štednju građana, Banca Intesa Beograd povećala je kamatne stope na sve oročene evro depozite i do 30%.

Sa ciljem da podstakne štednju građana, Banca Intesa Beograd povećala je kamatne stope na sve oročene evro depozite i do 30%. Ovim stimulativnim merama koje će biti na snazi do kraja aprila, kamate su povećane za sve kategorije štednje, kako po periodima oročenja, tako i po visini štednih uloga.

Posebno povoljni uslovi štednje odnose se na niže uloge koji ne prelaze iznos od 5.000 evra, oročene na kraći period od 3, 6, 12 meseci, do dve godine, kod kojih se kamatne stope kreću i do 5,4%. Kod većih iznosa i dužih rokova oročenja, kamatne stope premašuju 6 %, dok se kamate kod oročenih dinarskih uloga kreću do 19,16%. Mogućnost da iskoriste ove uslove štednje imaju domaća i strana fizička lica.

Prilikom oročavanja štednje Banca Intesa Beograd, kao dodatnu pogodnost, građanima pruža mogućnost kupovine evra po stimulativnom kursu, povoljnijem u odnosu na kurs u menjačnicama. Takođe, Banca Intesa sabira uloge građana prilikom oročavanja na isti rok i na taj način im omogućava automatski prelazak u kategoriju sa višom kamatnom stopom.

Chat