• Nema predloga

Intesa Sanpaolo – rast u prvom planu

Vodeća italijanka bankarska grupacija, Intesa Sanpaolo, na konferenciji za medije održanoj u sedištu Banke u Milanu, po prvi put je nakon pripajanja predstavila svoje poslovne planove za period od naredne tri godine (2007-2009).

Vodeća italijanka bankarska grupacija, Intesa Sanpaolo, na konferenciji za medije održanoj u sedištu Banke u Milanu, po prvi put je nakon pripajanja predstavila svoje poslovne planove za period od naredne tri godine (2007-2009).
Najvažniji elementi plana su očuvanje liderske pozicije putem održivog organskog rasta, koji podrazumeva rast prihoda po prosečnoj stopi od 7 odsto godišnje i jačanje pozicija u zemljama Srednje i Istočne Evrope i Mediterana. Pod motom "Zajedno je bolje" Korado Pasera (Corrado Passera), predsednik Upravnog odbora Intesa Sanpaola, najavio je da u naredne tri godine Grupacija planira investicije u visini od 12 milijardi evra, kao i 100 milijardi evra novih kredita privredi.

Jačanje pozicija u Srednjoj i Istočnoj Evropi

Spajanjem dve banke značajno je unapređeno prisustvo u regionu Srednje i Istočne Evrope, o čemu svedoči i brojka od 7 miliona klijenata i 1.650 ekspozitura u 10 zemalja.
Budući da u Srbiji, kao i u Mađarskoj, Slovačkoj, Hrvatskoj i Albaniji Grupacija već drži liderske pozicije, u ovim zemljama će u naredne tri godine u prvom planu biće učvršćivanje, odnosno konsolidacija postojećih tržišnih pozicija.
Srbija je izuzetno važna tačka na mapi budućeg razvoja grupacije Intesa Sanpaolo, pre svega  jer ima odlične prespektive rasta. U narednom periodu usmerićemo se na konsolidaciju postojeće tržišne pozicije, čemu će doprineti i još tešnje povezivanje i saradnja Banca Intesa Beograd i Panonske banke, istakao je Korado Pasera (Corrado Passera), predsednik Upravnog odbora Intesa Sanpaolo.
Najava daljeg jačanja pozicija u regionu znači i moguće ciljane akvizicije za koje se proceni da imaju dobre perspektive stvaranja veće vrednosti, odnosno da se cenom uklapaju u ciljanu profitabilnost grupe. U praksi bi to prvenstveno uključivalo zemlje u kojima Grupacija planira dalju penetraciju tržišta, kao što je Rumunija, Rusija, Slovenija, BiH i Egipat.
Banke koje posluju van Italije danas participiraju sa oko 20 odsto u ukupnoj aktivi grupe. Shodno planu, taj udeo bi trebalo da se zadrži zacrtanim organskim rastom.
Za diviziju internacionalnih banaka do kraja 2009. planiran je rast operativne dobiti od 13,7 odsto godišnje, uz nešto sporiji rast operativnih troškova od 10,5 odsto. Rast plasmana planiran je na nivou od 18,8 odsto godišnje.

Zadržavanje liderske pozicije u Italiji

Intesa Sanpaolo je neprikosnoveni lider na italijanskom tržištu, sa tržišnim učešćem od 20 odsto u svim segmentima poslovanja.
Iako se u naredne tri godine među strateškim opcijama ne ističu velika prekogranična pripajanja, naglašava se mogućnost novih akvizicija lokalnih italijanskih banaka, kako bi se poboljšala pokrivenost i u nekoliko italijanskih regija u kojima danas Grupacija ima manje učešće.
Tržišna kapitalizacija Intesa Sanpaola iznosi oko 75 milijardi evra, što je svrstava na 4. mesto u evrozoni, dok je sa 327 milijardi evra plasmana šesta u evrozoni. Od ukupno oko 18 miliona klijentata, oko sedam miliona danas je izvan Italije. 
Na nivou Grupacije poslovnim planom zacrtan je prosečan godišnji rast operativne dobiti po stopi od 7 odsto. Neto dobit Intese Sanpaola za prošlu godinu je iznosila 4,4 milijarde evra, a plan je da 2009. godine dostigne iznos od 7 milijardi evra.

Proces integracije

Prva faza procesa integracije je protekla uspešno i ujedno donela ubrzan porast klijentske baze od 43.000 novih klijenata za samo tri meseca.  O razmerama tog procesa govori podatak da se samo trošak integracije IT-sistema procenjuje na 430 miliona evra, dok se procenjuje da će celokupan proces integracije koštati 1,5 milijardi evra. Tokom 2007. godine biće završen proces integracije trezora i  pripajanje kompanija unutar Grupacije, da bi do kraja 2008. godine unufikacijom IT sistema proces integracije bio u potpunosti okončan.

Poslovni plan 2007. – 2009.  u brojkama:

  • 100 miliona novih kredita privredi
  • 600 novih filijala
  • 12 milijardi evra novih ulaganja
  • 500 hiljada dana edukacije godišnje za zaposlene
  • rast dobiti od 7 odsto godišnje

Chat