• Nema predloga

30 miliona evra za mala i srednja preduzeća

Banca Intesa je obezbedila novi petogodišnji zajam u vrednosti od 30 miliona evra od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), namenjen za klijente iz kategorije malih i srednjih preduzeća. Sredstva iz ove kreditne linije odobravaju se klijentima banke u vidu revolving i kredita za obrtna sredstva, investicionih kredita sa maksimalnim rokom otplate do pet godina i grejs periodom do godinu dana.

„Obezbeđivanje povoljnih izvora finansiranja za mala i srednja preduzeća kroz međunarodne kreditne linije predstavlja dodatnu potvrdu strateškog usmerenja Banca Intesa da pruža aktivan doprinos i podsticaj razvoju ovog segmenta domaće ekonomije. Mala i srednja preduzeća će biti ključni nosilac privrednog oporavka naše zemlje i glavni generator rasta zapošljavanja i izvoza, zbog čega im moramo ponuditi punu podršku, pogotovo u uslovima produžene ekonomske krize i tržišnih promena na koje je ovaj sektor posebno osetljiv“, izjavio je Darko Popović, član Izvršnog odbora i direktor Divizije za poslovanje sa privredom Banca Intesa.

Nova kreditna linija, kojom EBRD nastavlja da podržava mala i srednja preduzeća u jugoistočnoj Evropi u vreme kada je oporavak od krize još uvek neizvestan, predstavlja nastavak saradnje sa Banca Intesa na planu kreditiranja ovog sektora. Uključujući i najnoviji zajam od 30 miliona evra, EBRD je do sada banci odobrila kreditne linije u ukupnoj vrednosti od 84 miliona evra.

Chat