• Nema predloga

Krediti za unapređenje energetske efikasnosti malih preduzeća

Od danas, preduzetnici i mala preduzeća imaju mogućnost da u Banca Intesa apliciraju za kredite za unapređenje energetske efikasnosti. Dugoročni krediti za unapređenje energetske efikasnosti plasiraju se u maksimalnom iznosu do 25.000 evra, u dinarskoj proitvvrednosti, i sa rokom otplate do 60 meseci, dok se kamatna stopa obračunava kao zbir šestomesečnog euribora i kamate od 9 odsto na godišnjem nivou. Kao posebnu pogodnost, Banca Intesa odobrava grejs period u trajanju do 6 meseci i ne zahteva dodatna sredstva obezbeđenja za plasmane u visini do 10.000 evra.

„Strateško opredeljenje Banca Intesa da brigu o životnoj sredini inkorporira u svoju osnovu delatnost rezultiralo je kreiranjem seta društveno-odgovornih proizvoda za različite kategorije klijenata. Nakon uvođenja korporativnih kredita za energetsku efikasnost, kao i onih namenjenih fizičkim licima, osmislili smo dugoročni zajam za mala preduzeća i preduzetnike. Ulaganje u zamenu grejnih tela ili stolarije omogućava uštedu energije od najmanje 20 odsto i smanjenje emisije ugljen-dioksida koja ima najštetnije dejstvo na životnu okolinu, kao i značajno redukovanje troškova u ukupnom poslovanju.“, izjavio je Vlastimir Vuković, direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banca Intesa.

Chat