• Nema predloga

Banca Intesa dobitnik Zahvalnice Univerziteta u Beogradu

Univerzitet u Beogradu uručio je Banca Intesa Zahvalnicu za izuzetan doprinos i finansijsku pomoć u očuvanju spomenika kulture, Kapetan Mišinog zdanja, sedišta ove obrazovne institucije.

U želji da pomogne jednoj od najstarijih obrazovnih ustanova u zemlji Banka je krajem prethodne godine uputila četiri miliona dinara za obnovu ovog objekta, a iste godine donirala je više od 30 miliona dinara za podršku školama, socijalnim ustanovama i realizaciju brojnih projekata edukacije.

Na svečanoj sednici Saveta i Senata Univerziteta u Beogradu Zahvalnicu je u ime Banca Intesa primila Draginja Đurić, predsednik Izvršnog odbora.

Chat