• Nema predloga

Intesa Sanpaolo uključena u CPLI indeks

Intesa Sanpaolo, matična bankarska grupacija Banca Intesa, dobila je priznanje organizacije Carbon Disclosure Project (CDP), grupe od 655 institucionalnih investitora koji upravljaju sredstvima u vrednosti od 78.000 milijardi dolara, za posvećenost koju je pokazala u pravcu smanjenja emisija koje utiču na promenu klime i ublažavanja rizika koji nastaju kao posledica klimatskih promena.

Zahvaljujući postignutim rezultatima, Intesa Sanpaolo je uključena u CDP indeks učinka - Carbon Performance Leadership Index (CPLI). U okviru FTSE Global Equity Index Series (Global 500), CPLI selektuje kompanije koje su pokazale efikasni strateški pristup pitanju smanjenja emisije u odgovorima na upitnik CDP.

„Uključivanje Intesa Sanpaolo u CDP indeks učinka je važno priznanje za inicijative koje smo preduzeli u prethodnih nekoliko godina sa ciljem smanjenja emisija. Veoma smo ponosni što smo prepoznati kao jedna od najaktivnih kompanija na svetu na ovom polju i sa istom posvećenošću ćemo nastaviti da radimo na tom planu”, izjavio je Enriko Kukiani (Enrico Cucchiani), generalni direktor Intesa Sanpaolo.

Chat