• Nema predloga

Subvencionisani krediti za likvidnost privrede

Banca Intesa je počela da odobrava zahteve za subvencionisane kredite namenjene privredi u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o uslovima za subvencionisanje kamata za kredite za održavanje likvidnosti i finansiranje obrtnih sredstava i izvoznih poslova u 2012. godini.

Maksimalni iznosi sredstava kredita za finansiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava za preduzetnike i mala preduzeća povećani su na 30 miliona dinara u odnosu na prošlu godinu, za srednja preduzeća iznose 200 miliona dinara, a za velika preduzeća 400 miliona dinara, odnosno 600 miliona dinara za izvozne poslove. Krediti sa subvencionisanim kamatama odobravaju se na rok do 18 meseci uključujući grejs period od 5 meseci, po kamatnoj stopi u visini referentne stope Narodne banke Srbije za kredite koji se plasiraju u dinarima, odnosno 3,5 odsto na godišnjem nivou za kredite koji se odobravaju uz primenu valutne klauzule. Krediti za finansiranje izvoznih poslova odobravaće se isključivo uz primenu valutne klauzule.

Od samog početka Programa za ublažavanje posledica krize 2009. godine, Banca Intesa je bila najaktivnija poslovna banka na planu odobravanja subvencionisanih kredita i nastojala je da svoju ponudu prilagodi aktuelnoj situaciji kako bi izašla u susret potrebama privrede za dodatnim izvorima finansiranja.

Chat