• Nema predloga

GGF kreditna linija za unapređenje energetske efikasnosti

Banca Intesa i Fond „The Green for Growth Fund“ (GGF) potpisali su Ugovor o kreditnoj liniji za podršku unapređenju energetske efikasnosti u iznosu od 7 miliona evra. Sredstva su namenjena kreditiranju fizičkih lica, a zajmovi će biti dostupni u dinarima i indeksirani u evru.

„U skladu sa svojim opredeljenjem da društvenu odgovornost integriše u sve segmente poslovanja, kao i sa politikama matične bankarske grupe Intesa Sanpaolo i njenom posvećenošću zaštiti životne sredine, Banca Intesa je bila prva banka na domaćem tržištu koja se priključila programu subvencionisanih kredita za energetsku efikasnost namenjenih stanovništvu, koji je Vlada Republike Srbije pokrenula ove godine. GGF kreditna linija dodatno će ojačati kapacitet Banke za pružanje podrške poboljšanju energetske efikasnosti koja će građanima omogućiti da ostvare značajne uštede energije i istovremeno dati aktivni doprinos zaštiti okoline i ukupnom razvoju društva“, izjavio je Marko Kapelini, zamenik predsednika Izvršnog odbora Banca Intesa.
GGF kreditna linija pretežno je namenjena unapređenju energetske efikasnosti u zgradama koja se može postići poboljšanjem toplotne izolacije u zidovima, ugradnjom energetski efikasnih prozora, bojlera i naprednijeg sistema centralnog grejanja, kao i drugim inovativnim rešenjima za uštedu energije. Procenjuje se da će sredstva obezbeđena GGF kreditnom linijom osigurati uštedu od minimum 20 odsto primarne energije što prestavlja godišnje smanjenje utroška energije za oko 20 miliona kWh (kilovatsati) i 6.500 tona nižu emisiju ugljen dioksida, takođe na godišnjem nivou.

Chat