• Nema predloga

Nagrada za Mesto koje volim

Društvo Srbije za odnose sa javnošću (DSOJ) dodelilo je Banca Intesa prestižno priznanje za projekat Mesto koje volim u kategoriji Komunikacija društveno odgovornog poslovanja.

Na petnaestom po redu godišnjem PRijemu za najbolje komunikacijske kampanje, projekte i inicijative u 13 kategorija konkurisalo je rekordnih 69 radova, a u finalnom izboru našao se 31 projekat iz korporativnog, javnog i neprofitnog sektora. Banca Intesa je na konkursu učestvovala sa 3 projekta, od čega se pored nagrađenog Mesto koje volim i projekat Intesa Academia našao u finalu u kategoriji Korporativne komunikacije.

Banca Intesa je prethodno osvojila dva DSOJ PRiznaja u kategorijama: Korporativne komunikacije za strategiju komunikacije u kriznoj godini i Brend i marketing PR za projekat „Oživi plastiku“.

Društvo Srbije za odnose s javnošću osnovano je 2004. godine, nastavivši tradiciju PR Društva Jugoslavije - najstarije strukovne organizacije u ovoj oblasti na teritoriji bivše SFRJ. Osnivači Društva su ugledni predstavnici Univerziteta, agencija za odnose s javnošću, državnih institucija i organizacija, kao i velikih privatnih kompanija.

Misija Društva je da doprinese unapređenju oblasti i struke odnosa s javnošću, pomogne uvođenje i primenu najviših profesionalnih i etičkih standarda i realizuje vrhunske stručne programe, organizaciju konferencija, seminara i obuka, kao i međunarodnu saradnju i razmenu iskustava.

Chat